Stipendiat

Kamilla Hauknes Sjursen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er stipendiat ved doktorgradsprogrammet i Datateknologi ved HVL og jobber i krysningspunktet mellom glasiologi og datateknologi. I mitt doktorgradsprosjekt utvikler jeg matematiske modeller for å undersøke hvordan isbreer på Vestlandet har endret seg de siste 60 årene og hvordan breene vil utvikle seg i fremtiden med endringer i klima.

Jeg bygger massebalanse-modeller som kan bruke klimadata og topografi til å simulere endringer i breens masse og hvor mye smeltevann som kommer fra breen. I prosjektet tar jeg utgangspunkt i Jostedalsbreen som jeg er så heldig å ha rett i nærheten. Resultatene fra modelleringen er et bidrag til JOSTICE prosjektet, som har som mål å undersøke hvordan klimaendringene vil påvirke Jostedalsbreen og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for lokalsamfunnet.

Et av fokusområdene i doktorgradsprosjektet mitt er å undersøke hvordan vi kan bruke Bayesianske metoder til å forbedre usikkerhetsestimater i glasiologiske modeller. Usikkerheten i resultatene fra slike modeller er en viktig del av grunnlaget for å vurdere konsekvensene av bresmelting på blant annet turisme, vannkraftproduksjon og jordbruk.

Ved siden av dokorgradsprosjektet underviser jeg i hydrologi, flom og overvannshåndtering på masterprogrammet Climate Change Management og på det internasjonale semesterprogrammet Geohazards and Climate Change.

 

Underviser i
 • PL4-303 Runoff Management
 • GE487 Environmental Hydrology and Runoff Management
 • GE477 Glaciers and Ecology
Forskar på
 • Modellering av massebalanse og avrenning fra isbreer
 • Statistiske metoder og optimering i bremodellering
 • Klimaendringenes påvirkning på isbreer
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Present changes of Jostedalsbreen, Norway-s largest ice cap

  Andreassen, Liss Marie, Gillespie, Mette Kusk, Melvold, Kjetil, Sjursen, Kamilla Hauknes, Robson, Benjamin Aubrey, Elvehøy, Hallgeir, Kjøllmoen, Bjarne, Yde, Jacob Clement (2023)
 • Changes of Jostedalsbreen Ice Cap LIA 1966-2020

  Andreassen, Liss Marie, Elvehøy, Hallgeir, Kjøllmoen, Bjarne, Robson, Benjamin Aubrey, Sjursen, Kamilla Hauknes, Carrivick, Jonathan L., Melvold, Kjetil (2022)
 • New measurements of ice thickness on Jostedalsbreen ice cap reveal vulnerability to future fragmentation

  Gillespie, Mette Kusk, Bakke, Jostein, Melvold, Kjetil, Andreassen, Liss Marie, Aasen, Jostein, Cederstrøm, Jan Magne, Elvehøy, Hallgeir, Kjøllmoen, B., Loe, Even, Meland, Marte, Nerhus, Sigurd Daniel, Sjursen, Kamilla Hauknes, Støren, Eivind Wilhelm Nagel, Villiers, Simon Daniel de, Øst, Kåre, Yde, Jacob C. (2022)
 • Bayesian estimation of mass balance model parameters for glaciers along a continentality gradient: How informative are low vs. high temporal resolution mass balance observations?

  Sjursen, Kamilla Hauknes, Dunse, Thorben, Tambue, Antoine, Schuler, Thomas, Andreassen, Liss Marie (2022)
 • Bayesiansk massebalansemodellering av norske breer

  Sjursen, Kamilla Hauknes, Dunse, Thorben, Tambue, Antoine, Schuler, Thomas, Andreassen, Liss Marie (2022)
 • JOSTICE

  Kielland, Pål Hage, Aasen, Jostein, Sjursen, Kamilla Hauknes (2021)
 • JOSTICE

  Meland, Marte, Øst, Kaare, Gillespie, Mette Kusk, Aasen, Jostein, Sjursen, Kamilla Hauknes (2021)
 • Vil kartlegge landskapet under breen

  Yde, Jacob C., Elvehøy, Hallgeir, Sjursen, Kamilla Hauknes (2021)
 • Modelling the climatic mass balance of three glaciers in Norway along a continentality gradient, 1961-2019

  Sjursen, Kamilla Hauknes, Dunse, Thorben, Tambue, Antoine, Schuler, Thomas, Andreassen, Liss Marie (2020)