Prodekan for utdanning FØS

Kari Håvåg Voldsund

Arbeids- og kompetanseområde

Innovasjon, entreprenørskap, forretningsforståelse og utvikling av forretningside og forretningsmodeller (Business Model Canvas), Endrings- og prosjektarbeid, økonomi, utviklingsarbeid og kreative prosesser (Design Thinking), veiledning og mentor. 

Har lang erfaring i privat sektor hvor jeg har jobbet som produktsjef, key account manager og prosjektleder. Har vært gründer og veiledet flere Startups. 


Deltar som forsker i prosjektet Gründersporet - en ny introduksjonsordning for flyktninger som ønsker å starte egen virksomhet. Finansiert av RFF Vest. Prosjekteier: Meland kommune. Fou-partner: HVL. (2019-2022)


Er med på å lede forskningsgruppen Sustainability and Green Innovation:

https://www.hvl.no/en/research/group/sustainability-and-green-innovation/

Underviser i

 • ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping for ingeniørstudenter
 • ØAA117 Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap
 • VOØ001 Prosjektledelse
 • ØMF190 Bachelor oppgaver
 • NVB009 Endringsledelse
 • MOØ226 Entreprenørskap i praksis

Forskar på

 • Entreprenørskap og entreprenøriell utdanning
 • Kreativitet
 • Peer-mentoring
 • Innovasjon (verdiinnovasjon, brukerinnovasjon)
 • Bærekraft
 • Sirkulær økonomi og sirkulære forretningmodeller

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Student peer mentoring in an entrepreneurship course

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2022)
 • Entrepreneurship Education Through Sustainable Value Creation – EXPLORING ROLE OF MENTORING IN AN ENTREPRENEURSHIP COURSE

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg (2021)
 • Exploring reflecting reports in entrepreneurial learning and value creation - facilitated by educators

  Bragelien, Judit Johnstad, Voldsund, Kari Håvåg, Eggen, Marit (2021)
 • “Student peer mentoring in an entrepreneurship course”

  Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2021)
 • Entrepreneurship education through sustainable value creation

  Voldsund, Kari Håvåg, Hasleberg, Harald, Bragelien, Judit Johnstad (2020)