Stipendiat

Karoline Jangård Selliseth

Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning og forskning 

Underviser i
 • SRLE201 (Samfunn, religion, livssyn og etikk)
 • LSU1 (Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid 1)
 • LSU301 (Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid)
 • LSUSO (Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, campus Sogndal)
 • PLLB301 (Pedagogisk ledelse av en lærende barnehage)
 • GKB301 (Global knowledge)
Forskar på
 • Utdanningssektoren
 • Barnehagesektoren
 • Digital kommunikasjon
 • Kommunikasjonsapper
 • Profesjonsteori
 • Ledelse
 • Profesjon- og bruker-relasjoner
 • NPM
 • Markedsstrømninger
 • Diskurs
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kindergarten Quality: Discourses on Digitalisation in two Norwegian Kindergartens

  Selliseth, Karoline Jangård (2024)
 • Modern media, market and meaning: Discourses on digitalisation in two Norwegian kindergartens

  Selliseth, Karoline Jangård (2023)
 • Moderne media, marked og mening: Diskurser om digitalisering i to norske barnehager

  Selliseth, Karoline Jangård (2022)
 • Modern media, market and meaning: Discourses on implementation and deselection of commercial communication apps in two Norwegian kindergartens

  Selliseth, Karoline Jangård (2022)
 • "Argh, even my kid is digitalised!" Commercial apps' effect on parent-teacher communication

  Selliseth, Karoline Jangård (2022)
 • Moderne medium og markedet: Årsaker til innføring og bortvalg av kommersielle kommunikasjonsapper i norske barnehager

  Selliseth, Karoline Jangård (2022)
 • Kommersielle kommunikasjonsapper i norske barnehager: Årsaker til innføring og bortvalg og påvirkning på kommunikasjonen mellom foreldre og barnehagelærere

  Selliseth, Karoline Jangård (2022)
 • Digital communication and power relations between parents and kindergarten staff

  Selliseth, Karoline Jangård (2021)
 • Digital Communication Tools and its Effect on the Power Relation between Parents and Kindergarten Teachers in a Norwegian Context

  Selliseth, Karoline Jangård (2021)
 • Visste du at digital kommunikasjon kan påvirke relasjonen mellom barnehageansatte og foresatte?

  Selliseth, Karoline Jangård (2021)
 • Hvordan påvirkes relasjonen mellom foreldre og barnehagelærere av digitale kommunikasjonsverktøy?

  Selliseth, Karoline Jangård (2020)
 • Digitale kommunikasjonsverktøy sin påvirkning på relasjonen mellom barnehageansatte og foresatte

  Selliseth, Karoline Jangård (2020)
 • Digital documentation and parental involvement in Norwegian kindergartens

  Selliseth, Karoline Jangård (2020)
 • Digital dokumentasjon og foreldre sitt innsyn i barnehagen

  Selliseth, Karoline Jangård (2020)
 • Digital dokumentasjon og foreldre sitt innsyn i barnehagen

  Selliseth, Karoline Jangård (2019)
 • Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene

  Selliseth, Karoline Jangård (2015)