Instituttleiar

Kristin Ran Choi Hinna

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor i matematikkdidaktikk 

Leder av rådet for likestilling mangfold og inkludering (RLMI) ved HVL

Leder av Forskerforbundets forening for lærerutdanning

 

Publikasjonar

 • Innledning

  Hinna, Kristin Ran Choi (2018)
 • Én, to, tre, fire... er ingen spøk

  Hinna, Kristin Ran Choi (2018)
 • Språkopplæring på småskoletrinnet

  Hinna, Kristin Ran Choi, Moberg, Lila Marie, Lindén, Nora Johanne E (2018)
 • QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2

  Gustavsen, Trond Stølen, Hinna, Kristin Ran Choi, Borge, Inger Christin, Andersen, Peer Sverre (2014)
 • QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2

  Gustavsen, Trond Stølen, Hinna, Kristin Ran Choi, Borge, Inger Christin, Andersen, Peer Sverre (2014)
 • Vis alle