Førsteamanuensis

Lars Leer

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsatt ved Høgskolen på Vestlandet (Sogndal) fra 01.08 2017 som førsteamanuensis.
Bakgrunn fra Høgskolen i Innlandet som førsteamanuensis i samfunnsvitenskap 2015-2017.
Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus førsteamanuensis 2010-2014.
Spansk førsteamanuensis 2007- 2010, Norges Artiske Universitet-Tidligere høgskolen i Finnmark.

Utdanningsbakgrunn:
2016 Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo (UIO).
2006 PhD i sosialantropologi ved Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) i Mexico By.
1993 Cand. Polit i Statsvitenskap (UIO)
Faglig profil på researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Lars_Leer2

Kompetanseområder:
Utdanning for bærekraftig utvikling.
Sivil samfunn og sosiale bevegelser.
Internasjonale relasjoner.
Migrasjon.
Demokrati og medborgerskap.
Politisk økologi.
Utviklingsstudier
Komparative og internasjonale utdanningsstudier.
Latin-Amerika.
BRIKS Land.
Teknologi, innnovasjon og entrepenørskap.

Underviser i

 • Samfunnsfag (lærerutdanning)
 • GLU 5-10 samfunnsfag (emneansvarlig)
 • 3GLU deltid Gardermoen
 • Examen Facultatum-samfunnsvitenskaplige tenkemåter
 • Samfunnsfag 3
 • Internasjonal og komparativ politikk
 • GLU 1-7 samfunnsfag
 • utviklingsstudier
 • Politiske institusjoner
 • Globalisering av verdenspolitikken

Forskar på

 • Bolivia
 • Latin Amerika
 • Ecuador
 • Brasil
 • Mexico
 • Sivile samfunn og sosiale bevegelser
 • Etnisitet og urfolk
 • Haiti
 • Chile
 • Politisk Økologi
 • Sør- Afrika

Forskargrupper