Høgskulelektor

Linda Moen Rebni

Arbeids- og kompetanseområde

Profesjonsrettleiar GLU

Utviklingspartner 1, DeKomp

Systematisk observasjon, CLASS 

Pedagogikk og elevkunnskap 

Underviser i
  • Grunnskulelærarutdanninga
  • Master i læring og undervisning
Forskar på
  • Videobasert rettleiing av lærarstudentar i praksis
Forskargrupper