Prodekan for forsking

Lise Bjørkhaug Gundersen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er molekylærbiolog og jobber med å forstå den patologiske sammenhengen mellom genetikk og utvikling av diabetes. Jeg underviser i patologi på bioingeniørutdanningens bachelorstudie og ønsker å motivere studentene til å se sammenhengen mellom årsak og utvikling av forskjellige typer sykdom, behandling og prognose. Jeg involverer bachelor, master og phd studenter i  forskningsprosjekt, der problemstilling kan være å forstå effekt av genskade på utvikling av arvelig diabetes, eller effekt av biologiske markører på prestasjon innen idrett (tverrfaglig og tverrfakultære prosjekt).

Underviser i
 • Patologi (BSc)
 • Avanserte Biomedisinske Analysemetoder (MSc/EVU)
Forskar på
 • Arvelig (monogen) diabetes og genetikk
 • Type 2 diabetes og genetikk
 • Helse og prestasjon innen idrett
Forskargrupper

Publikasjonar

 • A novel splice-affecting HNF1A variant with large population impact on diabetes in Greenland

  Thuesen, Anne Cathrine, Stæger, Fredrik Filip, Kaci, Alba, Solheim, Marie Holm, Aukrust, Ingvild, Jørsboe, Emil, Santander, Cindy G., Andersen, Mette, Li, Zilong, Gilly, Arthur, Stinson, Sara Elizabeth, Gjesing, Anette Prior, Bjerregaard, Peter, Pedersen, Michael Lynge, Larsen, Christina Viskum Lytken, Grarup, Niels, Jørgensen, Marit E., Zeggini, Eleftheria, Bjørkhaug, Lise, Njølstad, Pål Rasmus, Albrechtsen, Anders, Moltke, Ida, Hansen, Torben (2023)
 • Diabetes mellitus – analyser av genvarianter assosiert med subtyper av Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)

  Gundersen, Lise Bjørkhaug, Aukrust, Ingvild (2022)
 • Structural and biophysical characterization of transcription factor HNF-1A as a tool to study MODY3 diabetes variants

  Kind, Laura, Raasakka, Arne, Molnes, Janne, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise, Njølstad, Pål Rasmus, Kursula, Petri, Arnesen, Thomas (2022)
 • The contribution of functional HNF1A variants and polygenic susceptibility to risk of type 2 diabetes in ancestrally diverse populations

  Stalbow, Lauren, Preuss, Michael H., Smit, Roelof A.J., Chami, Nathalie, Bjørkhaug, Lise, Aukrust, Ingvild, Gloyn, Anna L, Loos, Ruth J.F. (2022)
 • The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes

  Småvik Dasa, Marcus, Kristoffersen, Morten, Ersvær, Elisabeth, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Bjørkhaug, Lise, Moe-Nilssen, Rolf, Sagen, Jørn Vegard, Haukenes, Inger (2021)
 • Unsupervised clustering of missense variants in HNF1A using multidimensional functional data aids clinical interpretation

  Althari, Sara, Najmi, Laeya Abdoli, Bennett, Amanda J., Aukrust, Ingvild, Rundle, Jana K., Colclough, Kevin, Molnes, Janne, Kaci, Alba, Nawaz, Sameena, Hassanali, Neelam, Lugt, Timme van der, Mahajan, Anubha, Molven, Anders, Ellard, Sian, McCarthy, Mark I., Bjørkhaug, Lise, Njølstad, Pål Rasmus, Gloyn, Anna L. (2020)
 • Functional Analyses of HNF1A-MODY Variants Refine the Interpretation of Identified Sequence Variants

  Malikova, Jana, Kaci, Alba, Dusatkova, Petra, Aukrust, Ingvild, Torsvik, Janniche, Vesela, Klara, Kankova, Pavla, Njølstad, Pål Rasmus, Pruhova, Stepanka, Bjørkhaug, Lise (2020)
 • Incidence of HNF1A and GCK MODY Variants in a South African Population

  Matsha, Tandi E, raghubeer, shanel, tshivhase, abegail, davids, saarah, gloudina, hon, Bjørkhaug, Lise, Erasmus, Rajiv T (2020)
 • Significance of functional studies of HNF- gene coding variants for diabetes classification

  (2019)
 • ePraksis film om Histologisk seksjon, Patologisk avdeling (HUS)

  (2019)
 • Functional characterization of HNF1A variants identified in Norwegian MODY diabetes registry can implement precision medicine in diabetes clinics

  Kaci, Alba, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise, Svalastoga, Pernille, Molnes, Janne, Njølstad, Pål Rasmus (2019)
 • Functional characterization of diabetes gene variants is important for precision medicine

  Kaci, Alba, Aukrust, Ingvild, Njølstad, Pål Rasmus, Bjørkhaug, Lise, Svalastoga, Pernille, Molnes, Janne (2019)
 • Handballstjerna håpar ny mensenforsking kan gi svar på kva som gjekk gale

  Mæland, Silje, Kristoffersen, Morten, Bovim, Lars Peder Vatshelle, Ersvær, Elisabeth, Harris, Anette, Bjørkhaug, Lise (2019)
 • E-learning facilitates flipped learning and portofolio assessment in biomedical laboratory science

  Sjøholt, Gry, Bjørkhaug, Lise, Ersvær, Elisabeth (2019)
 • Open online E-learning resources at epraksis.no as preparation for hands-on laboratory practice

  Sjøholt, Gry, Ryningen, Anita, Bjørkhaug, Lise, Rostad, Kari, Ersvær, Elisabeth (2019)
 • Etbalering av mikrobiopsiteknikk på muskel (vastus lateralis)

  (2018)
 • Functional characterization of HNF1A variants identified in Norwegian diabetes registries can be important for precision medicine in diabetes clinics

  Bjørkhaug, Lise, Aukrust, Ingvild, Kaci, Alba, Molnes, Janne, Torsvik, Janniche, Irgens, Henrik Underthun, Johansson, Bente Berg, Njølstad, Pål Rasmus (2018)
 • The E3 SUMO ligase PIAS is a novel interaction partner regulating the activity of diabetes associated hepatocyte nuclear factor-1

  Bjørkhaug, Lise, Kaci, Alba, Keindl, Magdalena, Njølstad, Pål Rasmus, Aukrust, Ingvild (2018)
 • A novel SRC-2-dependent regulation of epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells

  Bozickovic, Olivera, Skartveit, Linn, Svendsen, Agnete, Helland, Thomas, Jonsdottir, Kristin, Flågeng, Marianne Hauglid, Fenne, Ingvild Sveinsgjerd, Janssen, Emiel, Lorens, James, Bjørkhaug, Lise, Sagen, Jørn V., Mellgren, Gunnar (2018)
 • The E3 SUMO ligase PIASy is a novel interaction partner regulating the activity of diabetes associated hepatocyte nuclear factor-1a

  Kaci, Alba, Keindl, Magdalena, Solheim, Marie Holm, Njølstad, Pål Rasmus, Bjørkhaug, Lise, Aukrust, Ingvild (2018)
 • Muskelbiopsi - status HVL

  (2017)
 • Restriksjons enzym og analyse av DNA

  (2017)
 • Spektrofotometri 1 - Lys og foton

  (2017)
 • Spektrofotometri 2 - Absorpsjonsspektrofotometer

  (2017)
 • Spektrofotometri 3 - Kromatorer

  (2017)
 • Spektrofotometri 4 - Absorpsjon _ Eksitasjon

  (2017)
 • Spektrofotometri 5 - Instrumenter

  (2017)
 • Functional analysis of various HNF4A variants identifies increased transactivation function of R85W causing the mutation specific phenotype of neonatal hyperinsulinism and Fanconi syndrome

  Bjørkhaug, Lise, Hornnes, Lorentze, Kaci, Alba, Madsen, Andre, Cellane-Chantelot, Christine, Hattersley, Andrew, Mellgren, Gunnar, Aukrust, Ingvild, Njølstad, Pål Rasmus (2017)
 • Studenter var involvert i utvikling av nytt molekylærpatologisk laboratoriekurs

  Isdal, Sigrid, Hammeren, A, Ramachandran, K, Valle Hansen, A, Bjørkhaug, Lise (2017)
 • Nuclear import of glucokinase in pancreatic beta-cells is mediated by a nuclear localization signal and modulated by SUMOylation

  Johansson, Bente Berg, Fjeld, Karianne, Solheim, Marie Holm, Shirakawa, Jun, Zhang, Enming, Keindl, Magdalena, Hu, Jiang, Lindqvist, Andreas, Døskeland, Anne Marie Simonne, Mellgren, Gunnar, Flatmark, Torgeir, Njølstad, Pål Rasmus, Kulkarni, Rohit N., Wierup, Nils, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise (2017)
 • Functional characterization of all HNF4A variants in the Norwegian MODY and the Norwegian Childhood Diabetes Registries

  Kaci, Alba, Molnes, Janne, Bjørkhaug, Lise, Njølstad, Pål Rasmus, Aukrust, Ingvild (2017)
 • The E3 SUMO ligase PIASy regulates the activity and stability of the transcription factor hepatocyte nuclear factor 1-alpha

  Kaci, Alba, Njølstad, Pål Rasmus, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise (2017)
 • Developing high throughput assays for functional classification of novel missense variants in HNF1A

  Najmi, Laeya Abdoli, Althari, Sara, Bjørkhaug, Lise, Rice, Robert, McCarthy, Mark, Gloyn, Anna L, Njølstad, Pål Rasmus, Majithia, Amit (2017)
 • Functional investigations of HNF1A identify rare variants as risk factors for type 2 diabetes in the general population

  Najmi, Laeya Abdoli, Aukrust, Ingvild, Flannick, Jason, Molnes, Janne, Burtt, Noël, Molven, Anders, Groop, Leif, Altshuler, David, Johansson, Stefan, Bjørkhaug, Lise, Njølstad, Pål Rasmus (2017)
 • In vitro characterization of six STUB1 variants in spinocerebellar ataxia 16 reveals altered structural properties for the encoded CHIP proteins

  Pakdaman, Yasaman, Sanchez Guixe, Monica, Kleppe, Rune, Erdal, Sigrid, Bustad, Helene J., Bjørkhaug, Lise, Haugarvoll, Kristoffer, Tzoulis, Charalampos, Heimdal, Ketil Riddervold, Knappskog, Per, Johansson, Stefan, Aukrust, Ingvild (2017)
 • The HNF1A mutant Ala180Val: Clinical challenges in determining causality of a rare HNF1A variant in familial diabetes

  Sagen, Jørn V., Bjørkhaug, Lise, Haukanes, Bjørn Ivar, Grevle, Louise, Molnes, Janne, Nedrebø, Bjørn Gunnar, Søvik, Oddmund, Njølstad, Pål Rasmus, Johansson, Stefan, Molven, Anders (2017)
 • Structure–function studies of HNF1A (MODY3) gene mutations in South Indian patients with monogenic diabetes

  Balamurugan, Kandasamy, Bjørkhaug, Lise, Mahajan, Swapnil, Kanthimathi, Sekar, Njølstad, Pål Rasmus, Srinivasan, Narayanaswamy, Mohan, Viswanathan, Radha, Venkatesan (2016)
 • DNA analyser

  (2016)
 • Genvarianter som risikofaktorer for diabetes

  (2016)
 • Hvordan isolere og rense DNA

  (2016)
 • Kvantitative analyser

  (2016)
 • Kvantitative analyser - Ekstern standard

  (2016)
 • Kvantitative analyser - Standard addisjon

  (2016)
 • Analysis of protein-coding genetic variation in 60,706 humans.

  Lek, M, Aggregation Consortium, Exome, Njølstad, Pål Rasmus, Najmi, Laeya Abdoli, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise (2016)
 • The cAMP-dependent protein kinase downregulates glucose-6-phosphatase expression through RORα and SRC-2 coactivator transcriptional activity

  Madsen, Andre Greger, Bjune, Jan Inge, Bjørkhaug, Lise, Mellgren, Gunnar, Sagen, Jørn V. (2016)
 • High incidence of heterozygous ABCC8 and HNF1A mutations in Czech patients with congenital hyperinsulinism

  Rozenkova, Klara, Malikova, Jana, Nessa, Azizun, Dusatkova, Lenka, Bjørkhaug, Lise, Obermannova, Barbora, Dusatkova, Petra, Kytnarova, Jitka, Aukrust, Ingvild, Najmi, Laeya Abdoli, Rypackova, Blanka, Sumnik, Zdenek, Lebl, Jan, Njølstad, Pål Rasmus, Hussain, Khalid, Pruhova, Stepanka (2015)
 • Association of a low-frequency variant in HNF1A with type 2 diabetes in a latino population the SIGMA Type 2 Diabetes Consortium

  Estrada, Karol, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise, Bjørkhaug, Lise, Burtt, Noël P., Mercader, Josep P., García-Ortiz, Humberto, Huerta-Chagoya, Alicia, Moreno-Macías, Hortensia, Walford, Geoffrey, Flannick, Jason, Williams, Amy L., Gómez-Vázquez, Maria J., Fernandez-Lopez, Juan C., Martínez-Hernández, Angélica, Jiménez-Morales, Silvia, Centeno-Cruz, Federico, Mendoza-Caamal, Elvia, Revilla-Monsalve, Cristina, Islas-Andrade, Sergio, Córdova, Emilio J., Soberón, Xavier, González-Villalpando, María E., Henderson, Brian E., Wilkens, Lynne R, Le Marchand, Loic, Arellano-Campos, Olimpia, Ordóñez-Sánchez, Maria L., Rodríguez-Torres, Maribel, Rodríguez-Guillén, Rosario, Riba, Laura, Najmi, Laeya Abdoli, Jacobs, Susanne B.R., Fennell, Timothy, Gabriel, Stacey, Fontanillas, Pierre, Hanis, Craig L, Lehman, Donna M., Jenkinson, Christopher, Abboud, Hanna E., Bell, Graeme I., Cortes, Maria L., Boehnke, Michael, González-Villalpando, Clicerio, Orozco, Lorena, Haiman, Christopher A., Tusié-Luna, Teresa, Aguilar-Salinas, Carlos A., Altshuler, David, Njølstad, Pål Rasmus, Florez, Jose C., MacArthur, Daniel G. (2014)
 • STUB1 mutations in autosomal recessive ataxias - evidence for mutation-specific clinical heterogeneity

  Heimdal, Ketil Riddervold, Sanchez Guixe, Monica, Aukrust, Ingvild, Bollerslev, Jens, Bruland, Ove, Jablonski, Greg, ERICHSEN, ANNE KJERSTI, Gude, Einar, Koht, Jeanette, Erdal, Sigrid, Fiskerstrand, Torunn, Haukanes, Bjørn Ivar, Boman, Helge, Bjørkhaug, Lise, Tallaksen, Chantal, Knappskog, Per, Johansson, Stefan (2014)
 • GCK-MODY diabetes as a protein misfolding disease: The mutation R275C promotes protein misfolding, self-association and cellular degradation

  Negahdar, Maria, Aukrust, Ingvild, Molnes, Janne, Solheim, Marie Holm, Johansson, Bente Berg, Sagen, Jørn V., Dahl-Jørgensen, Knut, Kulkarni, Rohit Rajesh, Søvik, Oddmund, Flatmark, Torgeir, Njølstad, Pål Rasmus, Bjørkhaug, Lise (2014)
 • SUMOylation of pancreatic glucokinase regulates its cellular stability and activity

  Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise, Negahdar, Maria, Molnes, Janne, Johansson, Bente Berg, Müller, Yvonne, Haas, Wilhelm, Gygi, Steven P., Søvik, Oddmund, Flatmark, Torgeir, Kulkarni, Rohit N, Njølstad, Pål Rasmus (2013)
 • Monogenetic diabetes mellitus in Norway :

  Søvik, Oddmund, Irgens, Henrik Underthun, Molnes, Janne, Sagen, Jørn V., Bjørkhaug, Lise, Ræder, Helge, Molven, Anders, Njølstad, Pål Rasmus (2013)
 • GCK-MODY diabetes associated with protein misfolding, cellular self-association and degradation

  Negahdar, Maria, Aukrust, Ingvild, Johansson, Bente Berg, Molnes, Janne, Molven, Anders, Matschinsky, Franz M., Søvik, Oddmund, Kulkarni, Rohit N, Flatmark, Torgeir, Njølstad, Pål Rasmus, Bjørkhaug, Lise (2012)
 • Diabetes and pancreatic exocrine dysfunction due to mutations in the carboxyl ester lipase gene-maturity onset diabetes of the young (CEL-MODY) A PROTEIN MISFOLDING DISEASE

  Johansson, Bente Berg, Torsvik, Janniche, Bjørkhaug, Lise, Vesterhus, Mette, Ragvin, Anja, Tjora, Erling, Fjeld, Karianne, Hoem, Dag, Johansson, Stefan, Ræder, Helge, Lindquist, Susanne, Hernell, Olle, Cnop, Miriam, Saraste, Jaakko, Flatmark, Torgeir, Molven, Anders, Njølstad, Pål Rasmus (2011)
 • Binding of ATP at the active site of human pancreatic glucokinase - nucleotide-induced conformational changes with possible implications for its kinetic cooperativity

  Molnes, Janne, Teigen, Knut, Aukrust, Ingvild, Bjørkhaug, Lise, Søvik, Oddmund, Flatmark, Torgeir, Njølstad, Pål Rasmus (2011)
 • Catalytic activation of human glucokinase by substrate binding - residue contacts involved in the binding of D-glucose to the super-open form and conformational transitions

  Molnes, Janne, Bjørkhaug, Lise, Søvik, Oddmund, Njølstad, Pål Rasmus, Flatmark, Torgeir (2008)
 • Diagnostic screening of MODY2/GCK mutations in the Norwegian MODY Registry

  Sagen, Jørn V., Bjørkhaug, Lise, Molnes, Janne, Ræder, Helge, Grevle, Louise, Søvik, Oddmund, Molven, Anders, Njølstad, Pål Rasmus (2008)
 • Allosteric activation of human glucokinase by free polyubiquitin chains and its ubiquitin-dependent cotranslational proteasomal degradation

  Bjørkhaug, Lise, Molnes, Janne, Søvik, Oddmund, Njølstad, Pål Rasmus, Flatmark, Torgeir (2007)
 • A hepatocyte nuclear factor-4 alpha gene (HNF4A) P2 promoter haplotype linked with late-onset diabetes - Studies of HNF4A variants in the Norwegian MODY registry

  Raeder, Helge, Ræder, Helge, Bjorkhaug, Lise, Bjørkhaug, Lise, Johansson, Stefan, Mangseth, Kjersti, Sagen, Jørn V., Hunting, Anne, Følling, Ivar, Johansen, Odd, Bjørgaas, Marit, Paus, Povel N., Søvik, Oddmund, Søvik, Oddmund, Molven, Anders, Njølstad, Pål Rasmus (2006)
 • Mutations in the CEL VNTR cause a syndrome of diabetes and pancreatic exocrine dysfunction

  Ræder, Helge, Johansson, Stefan, Holm, Pål I., Haldorsen, Ingfrid S., Mas, Eric, Sbarra, Véronique, Nermoen, Ingrid, Eide, Stig Åge, Grevle, Louise, Bjørkhaug, Lise, Sagen, Jørn V., Aksnes, Lage, Søvik, Oddmund, Lombardo, Dominique, Molven, Anders, Njølstad, Pål Rasmus (2006)
 • From clinicogenetic studies of maturity-onset diabetes of the young to unraveling complex mechanisms of glucokinase regulation

  Sagen, Jørn, Odili, Stella, Bjørkhaug, Lise, Zelent, Dorothy, Buettger, Carol, Kwagh, Jae, Stanley, Charles, Dahl-Jørgensen, Knut, de Beaufort, Carine, Bell, Graeme I., Han, Yi, Grimsby, Joseph, Taub, Rebecca, Molven, Anders, Søvik, Oddmund, Njølstad, Pål Rasmus, Matschinsky, Franz M. (2006)
 • Functional dissection of the HNF-1alpha transcription factor: A study on nuclear localization and transcriptional activation

  Gundersen, Lise Bj., Bratland, Andre, Njølstad, Pål Rasmus, Molven, Anders (2005)
 • Molekylærgenetisk diagnostikk ved diabetes mellitus

  Gundersen, Lise Bj., Johansson, Stefan, Ræder, Helge, Undlien, Dag E., Molven, Anders, Søvik, Oddmund, Thorsby, Per, Sagen, Jørn V., Njølstad, Pål Rasmus (2005)
 • Hepatocyte nuclear factor-1 alpha gene mutations and diabetes in Norway

  Gundersen, Lise Bj., Sagen, Jørn V., Thorsby, P, Søvik, Oddmund, Molven, Anders, Njølstad, Pål Rasmus (2003)
 • Permanent neonatal diabetes caused by glucokinase deficiency; inborn error of the glucose-insulin signaling pathway

  Njølstad, Pål Rasmus, Sagen, Jørn V., Bjørkhaug, Lise, Odili, Stella, Shehadeh, Naim, Bakry, Doua, Sarici, U, Alpay, Faruk, Molnes, Janne, Molven, Anders, Søvik, Oddmund, Matschinsky, Franz M. (2003)
 • N EONATAL D IABETES M ELLITUS D UE TO C OMPLETE G LUCOKINASE D EFICIENCY

  Bjørkhaug, Lise, Njølstad, Pål Rasmus, Søvik, Oddmund, Molven, Anders, Bell, Graeme I, Cuesta-Munoz, Antonio, Matschinsky, Franz M., Massa, Ornella, Barbetti, Fabrizio, Undlien, Dag Erik, Magnuson, Mark A, Shiota, Chiyo (2001)
 • MODY associated with two novel hepatocyte nuclear factor 1 alpha loss of function mutations

  Bjørkhaug, Lise, Horikawa, Y, Ye, Hong, Bell, Graeme I., Molven, Anders, Søvik, Oddmund, Njølstad, Pål Rasmus (2000)
 • A simple test for the hot spot mutation P291fsinsC in MODY3

  Bjørkhaug, Lise, Søvik, Oddmund, Bell, Graeme I., Njølstad, Pål Rasmus, Molven, Anders (2000)
 • A new candidate region for the positional cloning of the XLP gene

  Bolino, Alessandra, Yin, L, Seri, M, Cusano, R, Cinti, R, Coffey, A, Brooksbank, R, Howell, G, Bentley, D, Davis, JR, Lanyi, A, Huang, D, Stark, M, Creaven, Martina, Bjørkhaug, Lise, Heitzmann, F, Lamartine, J, Gaudi, Simona, Sylla, BS, Lenior, G, Castagnola, E, Giacchino, R, Porta, G, Franco, B, Zollo, M., Sumegi, J, Romeo, Giovanni (1998)
 • The interaction between human FcgammaRI and the gamma-chain is mediated solely by the 21 amino acid transmembrane domain of FcgammaRI

  Harrison, Patrick, Bjørkhaug, Lise, Hutchinsom, MJ, Allen, JM (1995)