Professor

Lise Bjørkhaug Gundersen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er molekylærbiolog og jobber med å forstå den patologiske sammenhengen mellom genetikk og utvikling av diabetes. Jeg underviser i patologi på bioingeniørutdanningens bachelorstudie og ønsker å motivere studentene til å se sammenhengen mellom årsak og utvikling av forskjellige typer sykdom, behandling og prognose. Jeg involverer bachelor, master og phd studenter i  forskningsprosjekt, der problemstilling kan være å forstå effekt av genskade på utvikling av arvelig diabetes, eller effekt av biologiske markører på prestasjon innen idrett (tverrfaglig og tverrfakultære prosjekt).

Underviser i
  • Patologi (BSc)
  • Avanserte Biomedisinske Analysemetoder (MSc/EVU)
Forskar på
  • Arvelig (monogen) diabetes og genetikk
  • Type 2 diabetes og genetikk
  • Helse og prestasjon innen idrett
Forskargrupper

Publikasjonar