Postdoktor

Mai Camilla Munkejord

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som postdoktor i omsorgsvitenskap ved Senter for omsorgsforskning. Her forsker jeg på tema som pårørendeomsorg, mangfoldssensitive dagsentertilbud, coping strategies of live-in carers (i Taiwan), samt aldring og perspektiver på ‘det gode liv’ (well-being) slik dette erfares av eldre med urfolksbakgrunn. Jeg er opptatt av både pasient/brukerperspektivet, av tjenesteyterperspektivet og pårørendeperspektivet. Jeg veileder flere doktorgradsstudenter og leder frem til høsten 22 et NFR-finansiert prosjekt kalt ‘Coming of age in indigenous communities’ (Samisk). Jeg er i oppstartsfasen av en studie om livets siste dager og palliativ omsorg i en sykehjemskontekst, samt også at et prosjekt om feminin urkraft og spiritualitet i hverdagen.

I tillegg til postdoktorstillingen har jeg en bistilling som professor i interkulturelle studier ved NLA Høgskulen, campus Sandviken.

Av relevans for nåværende stilling har jeg tidligere publisert på tema som migrant care workers / live-in carers, mangfoldsledelse ved norske sykehjem, eldres bostedspreferanser, sosial omsorg, eldres erfaringer med flytting, eldre med urfolksbakgrunn og well-being, mangfoldssensitive tjenester og pårørendeomsorg (spousal dementia care), samt innovasjon i offentlig sektor.

Bakgrunn: Jeg er opprinnelig utdannet sosialantropolog og har min doktorgrad i lokalsamfunnsforskning og kulturforståelse fra Universitetet i Tromsø (2009). Jeg har jobbet mange år i delt stilling som forsker instituttsektoren og som førsteamanuensis og senere professor i samfunnsvitenskap i høgskole- og universitetssektoren. I starten av min akademiske karriere forsket jeg på tema som migrasjon, sted, kjønn og innvandrerentreprenørskap i rurale kontekster, før jeg gikk over til mer helse/omsorgs/aldrings. og innovasjonsrelaterte forskningstema fra rundt 2017. Jeg har primært gjort feltarbeid/datainnsamling i ulike deler av Norge, men også i Kamerun og i Taiwan.

Jeg har til sammen publisert over 35 vitenskapelige artikler, i tillegg til en rekke bokkapitler, fagartikler og rapporter. Her er mine vitenskapelige publikasjoner siden 2018: (for full oversikt, se Cristin):

2022 Munkejord MC & Tingvold, L: “Challenging behaviors in nursing homes. A relational perspective. Global Qualitative Nursing Research. https://doi.org/10.1177/23333936221123331

2022 Blix, B. & Munkejord, MC: ‘“Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services” Global Qualitative Nursing Researchhttps://doi.org/10.1177/23333936221123333

2022 Silan, W. & Munkejord, MC: Hmali’, Rgyax and Gaga: A study of how Tayal Elders reclaim their Indigenous identities in Taiwan. AlterNative: International J of Indigenous Peoples. https://doi.org/10.1177/11771801221119214

2022: Ness, T & Munkejord, MC: “All I expect is that they accept that I am a Sami” an analysis of experiences of healthcare encounters and expectations for future care services among older South Sami in Norway. J of Circumpolar Health. 81:1, 2078472, DOI: 10.1080/22423982.2022.2078472

(2022) Wara, T & Munkejord, MC: Female Russian Migrants in Norway and Their Stories about the International Women’s Day. Journal of Peace Education (level 2) https://doi.org/10.1080/17400201.2022.2051004

(2022) Bruun-Lauridsen, M & Munkejord MC: Creating condition for professional development through a trauma-informed and restorative practice. Social Work (level 2). https://doi.org/10.1093/sw/swac005

(2021) Munkejord, MC, Ness, TM & Gao, IWS: We are all interdependent. A study of relationships between migrant live-in carers and employers in Taiwan. Recently accepted for publication in Global Qualitative Nursing Research. https://doi.org/10.1177/23333936211043504

(2021) Sætre, Hilde S & Munkejord MC: We felt like we were not part of the project. An analysis of tensions in the development and implementation of a public sector innovation project in Norway. Nordic Journal of Social Research, https://doi.org/10.7577/njsr.4056

(2021) Stefánsdottir, OA, Munkejord, MC & Sveinbjarnardottir, EK: Maintaining or letting go of couplehood: Perspectives of male spousal dementia caregivers in Scand J of Caring Sciences, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.13035 ​​​​

(2021) Ness, Tove & Munkejord MC: Being connected to nature, reindeer, and family: Findings from a photovoice study on well-being among older South Sámi people. Int J of Circumpolar Health. https://doi.org/10.1080/22423982.2021.1936971

2021, Munkejord, MC Tove M. Ness & I-An W.S. Gao: “This Life is Normal for Me”: A Study of Everyday Life Experiences and Coping Strategies of Live-in Carers in Taiwan, Journal of Gerontological Social Work, DOI: 10.1080/01634372.2021.1917032

(2021) Munkejord, MC & Arntzen, C: Jobbspesialisten ble min redning. En studie av jobbsøkeres erfaringer med å ha fått en jobbspesialist. Kapittel i Aina Kane, Hydle I & Spjelkavik Ø (red). Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. Lofoten: Orkana Akademisk. s. 77-98

(2021) Arntzen, C, Schönfelder, W & Munkejord, MC: Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging. Kapittel i Aina Kane, Hydle I & Spjelkavik Ø (red). Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. Lofoten: Orkana Akademisk. s. 47-70

2020, Schönfelder, W, Eggebø, H & Munkejord, MC: Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system. Social Work in Health Carehttps://doi.org/10.1080/00981389.2020.1847747

2020, Tingvold, L & Munkejord MC: Shared goals, communication and mutual respect in multicultural staff teams: A relational coordination perspective. Nursing Open. https://doi.org/10.1002/nop2.704

2020, Munkejord, MC, Stefansdottir, OA & Sveinbjarnardottir, EK: Who cares for the carer? The suffering, struggles and unmet needs of older women caring for husbands with cognitive decline, International Practice Development Journal,In https://doi.org/10.19043/ipdj.10Suppl.005

2019, Eggebø, H., Munkejord, MC. & Schönfelder, W. Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing. https://doi.org/10.1007/s12062-019-09253-7

2019 Munkejord, MC Challenging the ethnic pyramid: Golden rules and organisational measures towards a more inclusive work environment. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.12838

2019 Munkejord, MC & Tingvold, L: You have to have an eye for elderly care: Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway. Social Science and Medicine, Vol 232, 230-237, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.023

2018 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning; Volum 4 (3). ISSN 2387-5976.s 298 - 306.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-12.

2018 Munkejord, MC; Eggebø, H; Schönfelder, W. Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 16 - 26.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.

2018, Wara, T. & Munkejord, MC. Dressing down to fit in. Analyzing (re)orientation practices through stories about Norwegianization. Women’s Studies International Forum, 67, 30-37, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.01.001

Forskar på
  • live-in carers / migrant care workers
  • hjemmetjenester
  • person-sentrert omsorg
  • uformell omsorg / pårørendes erfaringer når ektefellen blir syk og pleietrengende
  • aldring og omsorg i et urfolksperspektiv
  • mangfoldsledelse og arbeidsforhold ved norske sykehjem 
  • arbeidsinkludering og innovasjon i NAV
  • mangfoldssensitive tjenester
  • sosial omsorg
  • spiritualitet i hverdagen

Publikasjonar