Førsteamanuensis

Malin Knutsen Glette

Arbeids- og kompetanseområde

PhD i Helse og Medisin

Kvalitativ forskning

systematiske oversikter

veiledning

Samhandling mellom helsetjenester

Reinnleggelser

Underviser i

  • Undervisining og veiledning på bachelor - og masternivå (i hovedsak metodeundervisning og veiledning)

Forskar på

Håndtering av Covid-19 i sykehjem og hjemmetjenesten med fokus på resiliens i helsetjenesten

Forskargrupper

Publikasjonar