Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sivilingeniør i kjemi-og bioteknologi fra NTNU i Trondheim og har i tillegg en master i innovasjon og entreprenørskap fra HVL. Jeg har tre års erfaring fra olje-og gassindustrien og har i tillegg jobbet deltid som miljørådgiver for et Choice hotell i Bergen. Jeg er ansatt på Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling og jobber primært med HVL sin satsning på studententreprenørskap. I tillegg er jeg knyttet opp mot senterets aktiviteter i MobiFORSK-programmet som skal bidra til å øke FoU-aktiviteten i regionalt næringsliv.