Professor

Milfrid Tonheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Dr.philos. grad fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Dr.philos. arbeidet var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, og hadde tittelen A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’.

Jeg har arbeidet som forsker ved NORCE Research Samfunn (2017-2019), ved UiB (2015-2017) og ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon (2008-2014). 

Jeg har primært forsket på barn og unge som har vært utsatt for krig, vold, overgrep og omsorgssvikt. Jeg er prosjektleder for VAM-prosjektet 'Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)'. Prosjektet startet opp i august 2020 og avsluttes i 2024. I tillegg er jeg forsker i NordForsk-prosjektet 'Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK (The Drawing Together Project)' som ledes av Prof. Ravi Kohli ved University of Bedfordshire. 

Les mer om prosjektetene her:

HoMi: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2473988 

https://www.drawingtogetherproject.org/

 

Underviser i
 • Sosialt arbeid
 • Barnevern
Forskar på
 • Barnevern
 • Barnesoldater
 • Beslutningsfatting
 • Fosterhjem
 • Sosial reintegrering
 • Barn og migrasjon
 • Flyktninger og livskvalitet
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Narratives of Symbolic Objects: Exploring Relational Wellbeing of Young Refugees Living in Scotland, Finland, and Norway

  Katisi, Masego, Tonheim, Milfrid, McGregor, Sharon A., Mubeen, Fath E (2024)
 • (Re)constructing home in foster care for children with migrant backgrounds: from decision-making to lived experiences

  Fylkesnes, Marte Knag, Tonheim, Milfrid, Höjer, Ingrid (2023)
 • (Re)constructing home in foster care: The significance of religion when matching children with migrant background and foster carers- Child welfare workers’ perspectives

  Herrero-Arias, Raquel, Tonheim, Milfrid (2023)
 • (Re)constructing home in foster care: Matching children with migrant background and foster carers​. Reflections from child welfare workers in Norway and Sweden​

  Hultman, Elin, Tonheim, Milfrid, Roslund, Linnea (2023)
 • (Re)constructing home - Children’s experiences of contact with their family of origin.

  Ljones, Eirinn Hesvik, Fylkesnes, Marte Knag, Tonheim, Milfrid (2023)
 • Foreløpige funn - HoMi-prosjektet

  Tonheim, Milfrid, Fylkesnes, Marte Knag (2023)
 • Re)constructing home in foster care: Child welfare workers’ reflections on how to support belonging and identity formation of children in transcultural foster care in Norway

  Tonheim, Milfrid, Spjeldnæs, Ingrid Onarheim, Herrero-Arias, Raquel (2023)
 • Forsker på livskvalitet hos fosterbarn: – Barna skal slippe å tape

  Tonheim, Milfrid, Ørbeck Sire, Jonas (2023)
 • The significance of religion in foster care matching with children with migrant background

  Herrero-Arias, Raquel, Tonheim, Milfrid (2022)
 • Continuity for children in foster care: A policy analysis

  (2022)
 • De andres barn

  (2022)
 • Hjem og (dis)kontinuitet. Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi)

  (2022)
 • Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (The HoMi project)

  (2022)
 • Kontinuitet for barn i fosterhjem - hva sier policydokumentene?

  (2022)
 • «Redde for å miste, redde for å kreve, redde for å være vanskelige»: Relasjonen mellom barneverntjenesten og slektsfosterhjem

  Tonheim, Milfrid, Iversen, Anette Christine, Grønn-Jensen, Laila (2021)
 • Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam

  Tonheim, Milfrid, Danielsen, Hilde, Jakobsen, Reidar (2019)
 • “We felt completely left to ourselves.” Foster parents' views on placement disruption.

  Tonheim, Milfrid, Iversen, Anette Christine (2019)
 • Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints

  Skivenes, Marit, Tonheim, Milfrid (2018)
 • The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway

  Enroos, Rosi, Helland, Hege Beate Stein, Pösö, Tarja, Skivenes, Marit, Tonheim, Milfrid (2017)
 • A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’

  (2017)
 • Repair, stigmatisation or tolerance? Former girl soldiers' experience of their 'homecoming'

  (2017)
 • Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board The experiences of expert and lay members

  Skivenes, Marit, Tonheim, Milfrid (2016)
 • Improving the care order decision-making processes: viewpoints of child welfare workers in four countries

  Skivenes, Marit, Tonheim, Milfrid (2016)
 • Rehabilitation and Social Reintegration of Asylum-seeking Children Affected by War and Armed Conflict

  Tonheim, Milfrid, Derluyn, Ilse, Rosnes, Ellen Vea, Zito, Dima, Rota, Marina, Heum, Audhild Steinnes (2015)
 • Genuine social inclusion or superficial co-existence? Former girl soldiers in eastern Congo returning home

  (2014)
 • Reintegrering av tidligere barnesoldater: Fra teori til praksis

  (2014)
 • Des conflits armés permanents et des conditions socioéconomiques difficiles : un contexte défavorable à la réintégration

  Muta, Guillaume Kamulete, Tonheim, Milfrid, Aleance, Kaji Severin (2013)
 • La réintégration des enfants-soldats : assurer la sécurité ou proteger l`enfant?

  (2013)
 • L`utilisation de focus groups dans la recherche sur les filles ex-soldats : difficultés et avantages

  (2013)
 • "Qui va me consoler?": la stigmatisation des filles ex-soldats dans l`est du Congo

  (2013)
 • Filles ex-soldats du Congo: la route cahoteuse de la réintégration

  Tonheim, Milfrid, Odden, Gunhild (2013)
 • Le phénomène des enfants ex-soldats

  Tonheim, Milfrid, Odden, Gunhild (2013)
 • "Who will comfort me?" : stigmatization of girls formerly associated with armed forces and groups in eastern Congo

  (2012)
 • Barnesoldatenes stemme

  Tonheim, Milfrid, Nord, Bjørn Asle (2012)
 • De holder pusten og ber til Gud

  (2011)
 • Where Are the Research Gaps? Reviewing Literature on Former Girl Soldiers’ Reintegration in the African Context

  (2010)
 • The HIV/AIDS Controversy in South Africa: A study of the Parliament Deliberation of HIV/AIDS and Antiretroviral Medication

  (2003)