Professor

Milfrid Tonheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Dr.philos. grad fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Dr.philos. arbeidet var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, og hadde tittelen A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’.

Jeg har arbeidet som forsker ved NORCE Research Samfunn (2017-2019), ved UiB (2015-2017) og ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon (2008-2014). 

Jeg har primært forsket på barn og unge som har vært utsatt for krig, vold, overgrep og omsorgssvikt. Jeg er prosjektleder for VAM-prosjektet 'Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)'. Prosjektet startet opp i august 2020 og avsluttes i 2024. I tillegg er jeg forsker i NordForsk-prosjektet 'Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK (The Drawing Together Project)' som ledes av Prof. Ravi Kohli ved University of Bedfordshire. 

Les mer om prosjektetene her:

HoMi: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2473988 

https://www.drawingtogetherproject.org/

 

Underviser i
  • Sosialt arbeid
  • Barnevern
Forskar på
  • Barnevern
  • Barnesoldater
  • Beslutningsfatting
  • Fosterhjem
  • Sosial reintegrering
  • Barn og migrasjon
  • Flyktninger og livskvalitet
Forskargrupper

Publikasjonar