Høgskulelektor

Nina Bringedal

Arbeids- og kompetanseområde

 • Miljøterapi i skole
 • Kommunalt barnevern
 • Barnevernsinstitusjon
 • Asylmottak og flyktningtjeneste
 • NAV
 • Psykisk helsetjeneste og kriseteam

Underviser i

 • Barnevernspedagogens fag og yrkesfelt
 • Barn som pårørende
 • Ungdom og rus
 • Sorg
 • Smerteutrykk
 • Marginalisering og kriminalitet
 • Ivaretakelse av profesjonsutøver
 • Barns rettigheter og barneperspektiv
 • Barn og unges oppvekst og utvikling
 • Sosialpedagogikk
 • Barnevernet i velferdsstaten
 • Kommunikasjonskompetanse
 • Samtaler med barn og unge
 • Praksis og praksisrefleksjon
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Observasjon

 

Forskar på

 • Barn som pårørende
 • Samarbeid mellom skole og barnevern
 • Foreldre med rusavhengighet
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død
 • Når pårørende til personer med narkotikaproblem blir etterlatte; betydningen av tydelig begrepsbruk for korrekte hjelpetilbud

Forskargrupper