Stipendiat

Nina Bringedal

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er barnevernspedagog og har master i sosialfag. Min arbeidserfaring med barn, unge og deres familier har jeg fra følgende: 

 • Miljøterapi i skole
 • Kommunalt barnevern
 • Barnevernsinstitusjon
 • Asylmottak og flyktningtjeneste
 • NAV
 • Psykisk helsetjeneste og kriseteam
Underviser i
 • Barnevernspedagogens fag og yrkesfelt
 • Barn som pårørende
 • Ungdom og rus
 • Sorg
 • Smerteutrykk
 • Marginalisering og kriminalitet
 • Ivaretakelse av profesjonsutøver
 • Barns rettigheter og barneperspektiv
 • Barn og unges oppvekst og utvikling
 • Sosialpedagogikk
 • Barnevernet i velferdsstaten
 • Kommunikasjonskompetanse
 • Samtaler med barn og unge
 • Praksis og praksisrefleksjon
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Observasjon

 

Forskar på
 • PHD (2024-2027) Barn og unge som etterlatte ved rusmiddelrelatert foreldredød - En utforsking av deres situasjon, erfaringer og hjelpebehov.
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)
 • Barn som pårørende
 • Samarbeid mellom skole og barnevern
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Support in bereavement processes in cases of suicide or substance-related death in childhood: a systematic review

  Reime, Monika Alvestad, Grimholt, Tine Kristin, Kjølaas, Siri Hagen, Bringedal, Nina, Hogstad, Ingrid Johnsen (2024)
 • Etterlatte ved narkotika-relatert død: Norsk forsker peker på den «ikke-anerkjente sorgen»

  Bringedal, Nina (2023)
 • Digital avrusning nå!

  Bringedal, Nina (2023)
 • Høgskolelektor vil ha digital avrusing

  Bringedal, Nina (2023)
 • Når pårørende til personer med narkotikaproblem blir etterlatte – betydningen av tydelig begrepsbruk for korrekte hjelpetilbud.

  Bringedal, Nina, Selseng, Lillian Bruland, Dyregrov, Kari (2022)
Vis alle