Stipendiat

Øyvind Reehorst Kalsås

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er PhD-stipendiat prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv" ved HVL, og har bakgrunn som klinisk sosionom og spesialist i familieterapi. Jeg har min arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet i tillegg til undervisning. Temaene jeg har undervist i, er hovedsakelig knyttet til rus- og avhengighet, behandling, familieterapi, nettverksarbeid etter Åpen Dialog, og systemisk teori og praksis. I rusfeltet har jeg arbeidet i botilbud, ulike deler av spesialisthelsetjenesten TSB som terapeut, teamkoordinator og prosjektleder, og lavterskel oppsøkende tjenester som prosjektleder. Jeg har i tillegg jobbet deltid på Høgskolen på Vestlandet sin videreutdanning i familieterapi og nettverksarbeid i over ti år, og som høgskolelektor siste 4 år.

Min utdanning utover sosionom, er veiledningspedagogikk, master i familieterapi og systemisk praksis, og Gottman parterapimetode.   

 

Underviser i
 • Rus- og avhengighetsproblemer og behandling
 • Familieterapi og systemisk teori
 • Systemisk veiledning
 • Nettverksarbeid etter Åpen Dialog
 • Løsningsfokusert tilnærming, LØFT
Forskar på

Behov for og erfaringer med hjelp hos etterlatte ved narkotikarelatert død.

Publikasjonar

 • Etterlatte familiemedlemmer og nære venner sine behov og erfaringer med hjelp fra fagfolk

  (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død sine behov for hjelp og erfaringer med hjelpetjenestene

  (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall - behov for hjelp og erfaringer med hjelpetjenestene

  (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall: END-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet

  (2022)
 • The familial needs of those bereaved by a drug-related death

  (2022)
 • Vis alle