Stipendiat

Øyvind Reehorst Kalsås

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er PhD-stipendiat prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv" ved HVL, og har bakgrunn som klinisk sosionom og spesialist i familieterapi. Jeg har min arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet i tillegg til undervisning. Temaene jeg har undervist i, er hovedsakelig knyttet til rus- og avhengighet, behandling, familieterapi, nettverksarbeid etter Åpen Dialog, og systemisk teori og praksis. I rusfeltet har jeg arbeidet i botilbud, ulike deler av spesialisthelsetjenesten TSB som terapeut, teamkoordinator og prosjektleder, og lavterskel oppsøkende tjenester som prosjektleder. Jeg har i tillegg jobbet deltid på Høgskolen på Vestlandet sin videreutdanning i familieterapi og nettverksarbeid i over ti år, og som høgskolelektor siste 4 år.

Min utdanning utover sosionom, er veiledningspedagogikk, master i familieterapi og systemisk praksis, og Gottman parterapimetode.   

 

Underviser i

 • Rus- og avhengighetsproblemer og behandling
 • Familieterapi og systemisk teori
 • Systemisk veiledning
 • Nettverksarbeid etter Åpen Dialog
 • Løsningsfokusert tilnærming, LØFT

Forskar på

Behov for og erfaringer med hjelp hos etterlatte ved narkotikarelatert død.

Publikasjonar

 • Bereaved by drug-related deaths - needs and experiences with professional help

  Kalsås, Øyvind Reehorst (2022)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall: END-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet

  Kalsås, Øyvind Reehorst (2022)
 • Drug death related bereavement: Needs for help, received help and predictors for high and low satisfaction with help.

  Kalsås, Øyvind Reehorst (2021)
 • Samtaler med nettverk

  Kalsås, Øyvind Reehorst (2021)
 • Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall: Hjelpebehov, mottatt hjelp, og sammenheng mellom hjelp, helse, livskvalitet og sosial fungering.

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg (2021)