Fagseksjonsleiar

Øyvind Reehorst Kalsås

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er PhD-stipendiat prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv" ved HVL, og har bakgrunn som klinisk sosionom og spesialist i familieterapi. Jeg har min arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet i tillegg til undervisning. Temaene jeg har undervist i, er hovedsakelig knyttet til rus- og avhengighet, behandling, familieterapi, nettverksarbeid etter Åpen Dialog, og systemisk teori og praksis. I rusfeltet har jeg arbeidet i botilbud, ulike deler av spesialisthelsetjenesten TSB som terapeut, teamkoordinator og prosjektleder, og lavterskel oppsøkende tjenester som prosjektleder. Jeg har i tillegg jobbet deltid på Høgskolen på Vestlandet sin videreutdanning i familieterapi og nettverksarbeid i over ti år, og som høgskolelektor siste 4 år.

Min utdanning utover sosionom, er veiledningspedagogikk, master i familieterapi og systemisk praksis, og Gottman parterapimetode.   

 

Underviser i
 • Rus- og avhengighetsproblemer og behandling
 • Familieterapi og systemisk teori
 • Systemisk veiledning
 • Nettverksarbeid etter Åpen Dialog
 • Løsningsfokusert tilnærming, LØFT
Forskar på

Behov for og erfaringer med hjelp hos etterlatte ved narkotikarelatert død.

Publikasjonar

 • Etterlatte foreldre og hjelpeapparatet

  Titlestad, Kristine Berg, Kalsås, Øyvind Reehorst (2024)
 • Den sosiale helsen og hjelpebehov for etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall

  (2023)
 • Familie- og pårørendeperspektiv ved rusproblematikk, og fra pårørende til etterlatt

  (2023)
 • Hva kan Albert Åberg lære oss om skyld, skam og helse?

  (2023)
 • Drug Death-Bereaved Parents’ Perspectives on Family Interactions and Help Needs: A Qualitative Study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg (2023)
Vis alle