Stipendiat

Rakel Aasheim Greve

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat 2020-2024 i forskningsprosjektet "Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services". 

Link til prosjektsiden på cristin

 

Underviser i
  • Sped- og småbarns psykiske helse og utvikling
  • Barnevern
  • Kommunikasjon og relasjon
  • Utviklingspsykologi
  • Tilknytningsteori
Forskar på
  • Newborn Behavioral Observation (NBO) System
  • The Maternal Looking Guide
  • Sakkyndige rapporter i barneverntjenesten
Forskargrupper