Stipendiat

Rakel Aasheim Greve

Arbeids- og kompetanseområde

Barnevernspedagog med master i barnevern og fast ansatt ved bachelor for sosialt arbeid i Bergen. Underviser ved Bachelor i barnevern og Videreutdanning for vurdering av barns beste. 

Prosjektleder i forskningsprosjektet "Support and protection against Violence - on Equal terms for all children" (SAVE). SAVE prosjektside

Leder intervjustudien "Bruk av NBO i Sentre for foreldre og barn". En kvalitativ studie av praktikeres erfaringer og opplevelser av å benytte en ressursorientert intervensjon i senter for foreldre og barn. Samarbeidspartner i studien er Norma Vågstøl ved NORCE Reseach. 

Stipendiat 2020-2024 i forskningsprosjektet "Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services". I denne perioden er jeg ansatt i bachelor i barnevern i Sogndal.

Link til prosjektsiden på cristin

 

Underviser i
  • Sped- og småbarns psykiske helse og utvikling
  • Barnevern
  • Kommunikasjon og relasjon
  • Utviklingspsykologi
  • Tilknytningsteori
Forskar på
  • Sakkyndige rapporter i barneverntjenesten
  • Barneverntjenestens praksis i undersøkelser hvor barn er utsatt for vold
  • Newborn Behavioral Observation (NBO) System
  • The Maternal Looking Guide
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle