Stipendiat

Rakel Aasheim Greve

Arbeids- og kompetanseområde

Barnevernspedagog med master i barnevern og fast ansatt ved bachelor for sosialt arbeid i Bergen. Underviser ved Bachelor i barnevern og Videreutdanning for vurdering av barns beste. 

Prosjektleder i forskningsprosjektet "Support and protection against Violence - on Equal terms for all children" (SAVE). SAVE prosjektside

Leder intervjustudien "Bruk av NBO i Sentre for foreldre og barn". En kvalitativ studie av praktikeres erfaringer og opplevelser av å benytte en ressursorientert intervensjon i senter for foreldre og barn. Samarbeidspartner i studien er Norma Vågstøl ved NORCE Reseach. 

Stipendiat 2020-2024 i forskningsprosjektet "Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services". I denne perioden er jeg ansatt i bachelor i barnevern i Sogndal.

Link til prosjektsiden på cristin

 

Underviser i
 • Sped- og småbarns psykiske helse og utvikling
 • Barnevern
 • Kommunikasjon og relasjon
 • Utviklingspsykologi
 • Tilknytningsteori
Forskar på
 • Sakkyndige rapporter i barneverntjenesten
 • Barneverntjenestens praksis i undersøkelser hvor barn er utsatt for vold
 • Newborn Behavioral Observation (NBO) System
 • The Maternal Looking Guide
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hvordan erfarer barnevernsansatte sakkyndiges bidrag, rolle og funksjon?

  (2023)
 • Social workers' perspectives on the role and function of independent experts in care proceedings in Norway: Contributions and devaluation

  Greve, Rakel Aasheim, Christiansen, Øivin, Jørgensen, Tone (2023)
 • Independent experts in care order proceedings: a scoping review

  Greve, Rakel Aasheim, Jørgensen, Tone, Christiansen, Øivin, Samsonsen, Vibeke, Braarud, Hanne Cecilie (2023)
 • The Importance of Information Processing in Child Protection Cases - A Study of Social Workers' Integration of Other Professionals' Knowledge

  Greve, Rakel Aasheim, Persdotter, Birgitta, Christiansen, Øivin, Jørgensen, Tone (2023)
 • Expert reports in child welfare services

  (2022)
 • Föreläsning om sociala barn- och ungdomsvården i Norge

  (2022)
 • Hvilken nytte har norske barnevernsansatte av sakkyndige: Samarbeid, hjelp og kontroll

  (2022)
 • NBO som forebygging av nedstemthet blant mødre etter fødsel: utprøving av en intervensjon i helsestasjon

  (2022)
 • Presentasjon av en scoping review: uavhengige eksperter i barnevernets omsorgssaker

  (2022)
 • Barnevernsansattes perspektiv på sakkyndiges rolle og funksjon i Norge

  Greve, Rakel Aasheim, Christiansen, Øivin, Jørgensen, Tone (2022)
 • Bruken av ekspertise i barnevernet i Norge og Sverige

  Greve, Rakel Aasheim, Persdotter, Birgitta, Christiansen, Øivin, Jørgensen, Tone (2022)
 • Barnevernsreformen i Norge

  Greve, Rakel Aasheim, Jørgensen, Tone (2022)
 • Om bruk av uavhengige eksperter i barnevernets beslutninger: en scoping review

  Greve, Rakel Aasheim, Jørgensen, Tone, Christiansen, Øivin, Samsonsen, Vibeke, Braarud, Hanne Cecilie (2022)
 • Forskningssamarbeid mellom Sverige og Norge om tverrprofesjonelt arbeid ved omsorgsovertakelser

  Greve, Rakel Aasheim, Persdotter, Birgitta, Jørgensen, Tone (2022)
 • Independent experts in the child welfare service and care order proceedings

  Greve, Rakel Aasheim, Jørgensen, Tone, Christiansen, Øivin (2022)
 • Sakkyndige rapporter i barnevernstjenes

  Mcginn, Polly Faith Evans, Greve, Rakel Aasheim (2022)
 • Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

  Braarud, Hanne Cecilie, Jørgensen, Tone, Evans, Polly Faith, Greve, Rakel Aasheim (2021)
 • Sakkyndige rapporter i barneverntjenesten

  (2021)
 • Vircamp: best practices of international Collaborative Online Learning in Social Work

  (2019)
 • Feasibility and acceptability of an early intervention aimed at supporting a positive mother-infant relationship for mothers at risk for depression

  (2018)
 • NBO Online course - a resource in training

  (2018)
 • The Maternal Looking Guide Video training package evaluation - Results from Bergen, Norway

  (2018)
 • Feasibility and acceptability of an early home visit intervention aimed at supporting a positive mother-infant relationship for mothers at risk of postpartum depression

  Greve, Rakel Aasheim, Braarud, Hanne Cecilie, Skotheim, Siv, Slinning, Kari (2018)
 • The NBO online program - a resource in training

  Greve, Rakel Aasheim, Slinning, Kari, Landsem, Inger Pauline, Cheetham, Nina Bøhle, Sandtrø, Hege Pettersen, Kallevik, Elin Olsen, Vannebo, Unni Tranaas (2018)
 • Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

  Brean, Gro Vatne, Slinning, Kari, Sanner, Nina, Lindberg, Astri, Melsom, Hilde, Jacobsen, Heidi, Hansen, Marit Bergum, Braarud, Hanne Cecilie, Vannebo, Unni Tranaas, Moe, Vibeke, Greve, Rakel Aasheim, Onsøien, Ragnhild, Drozd, Filip (2017)
 • Presentasjon av Newborn Behavioral Observation (NBO) system

  (2016)
 • Se, babyen din snakker til deg. En metode for samspillsobservasjon

  (2016)
 • Se, jeg snakker med kroppen også

  (2016)
 • Å forstå nyfødtes atferd

  (2016)
 • Feasibility and acceptability of the Newborn Behavioral Observation (NBO) System in well-baby clinics

  Greve, Rakel Aasheim, Braarud, Hanne Cecilie, Slinning, Kari (2016)
 • Hvordan lede en avdeling i endring?

  Holme, Hanne, Greve, Rakel Aasheim (2016)
 • Newborn Behavior Observation system- en pilotstudie

  Braarud, Hanne Cecilie, Greve, Rakel Aasheim (2015)
 • Newborn Behavioral Observation system- en pilotstudie

  Braarud, Hanne Cecilie, Greve, Rakel Aasheim (2015)
 • Betydningen av tilknytning på barns utvikling

  (2015)
 • Forskning på de minste barna i barnehagen

  (2015)
 • Forskning på små barns behov i barnehagen

  (2015)
 • Opplæring i ASQ Stryn barnehager

  (2015)
 • Opplæring i ASQ, Oslo

  (2015)
 • Presentasjon av Newborn Behavioral Observation

  (2015)
 • Trygg tilknytning

  (2015)
 • Gir bedre fødselsomsorg

  Holme, Hanne, Greve, Rakel Aasheim, Hansen, Marit Bergum (2015)
 • Aktivitetsbasert intervensjon - ASQ og ASQ-SE

  (2014)
 • Oppfølgingsdag ASQ Askøy kommune

  (2014)
 • Oppfølgingsdag ASQ-SE Årdal Kommune

  (2014)
 • Opplæring ASQ-SE

  (2014)
 • Opplæring i ASQ og ASQ-SE

  (2014)
 • Opplæring i ASQ og ASQ-SE

  (2014)
 • Presentasjon av Newborn Behavioral Observation System

  (2014)
 • Presentasjon av pilotutprøving av NBO som intervensjon i familier hvor mødre er i risiko for depresjon

  (2014)
 • Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

  (2014)
 • Små barns behov i barnehagen - hva sier forskningen

  (2014)
 • Trygge barn i barnehagen - bruk av Trygghetssirkelen

  (2014)
 • Trygghetssirkelen i barnehagen

  (2014)
 • Erfaringsdag ASQ Stord kommune

  Greve, Rakel Aasheim, Skogstrand, Anita (2014)
 • Erfaringsseminar. Foreldresamtalen. ASQ

  Skogstrand, Anita, Greve, Rakel Aasheim (2014)
 • Opplæring ASQ

  (2013)
 • Opplæring ASQ

  (2013)
 • Opplæring Ages and Stages Questionnaire

  (2013)
 • Opplæring Strengths and Difficulties Questionnaire

  (2013)
 • Opplæring Strengths and Difficulties Questionnaire

  (2013)
 • Opplæring i ASQ og ASQ-SE

  (2013)
 • Opplæring i Ages and Stages Questionnaire og Ages and Stages Quiestionnaire Social Emotional

  (2013)
 • Småbarns utvikling og samspill

  (2013)
 • Edinburgh-metoden: Kvalitetsikring av tiltak og oppfølging. Støttesamtale som metode

  (2012)