Stipendiat

Suzan Mbatudde Skjold

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning og veiledning. Siste nevnte på bachelor  med fordypning i administrasjon og ledelse.

Forsker på den utvidet  ansattrolle i arbeidslinjepolitikk i NAV, Målet er å kunne forstå hvordan en slik rolle kan forstås i lys av konkurerende logikker  på velferdsfeltet. Jeg følger tre jobbspesialistteam i Sør og Vestlandet, gjennom observasjon, intervju og dokument studier for å  forstå deres erfaringer med evidens basert praksiser og hvordan dette kan forenes med forsjellige logikkene i NAV.

Master i Administrasjon og organisasjonsvitskap,

arbeidserfaring innen forskning, omsorgstjenester og NAV

Underviser i

Innovasjons-og endringsledelse

Innovasjon og fag utvikling

Forskar på

NAV som praksissamfunn, gjenomføring av arbeidslinjen, Jobbspesialister i Nav, Innovasjonsledelse, 

Forskargrupper

Rett, demokrati og velferd

Publikasjonar

Vis alle