Postdoktor

Tone Larsen

Arbeids- og kompetanseområde

Postdoktor tilknyttet pilaren Offentlig innovasjon i Ph.d.-programmet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development – RESINNREG)

Forskning: Samskaping i og utover offentlige tjenester, endringsledelse og aksjonsforskning

Profesjonsbakgrunn: Sosialarbeider

 

 

 

Underviser i
 • Samproduksjon, samskaping og innovasjon
 • Ledelse
 • Kvalitativ metode
 • Aksjonsforskning
 • Brukerinvolvert / samskapt undervisning og gruppeveiledning
 • Grønt sosialt arbeid
 • Sosialt arbeid
 • Rus og avhengighet
Forskar på
 • Personal- og brukermedvirkning i tjenesteutvikling. Aksjonsforskning i offentlig rus- og psykiatribehandling
 • Co-produksjon: Et utviklingssamarbeid mellom pasienter/brukere, personell og ledelse. Aksjonsforskning i offentlig rus- og psykiatribehandling, og psykiatribehandling i samarbeid med NAV
 • Samskaping og bærekraftig utvikling i høyere utdanning
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kan urfolkskunnskap og kolonialiseringsbevissthet bidra til det grønne skiftet?

  Henriksen, Jan-Erik, Larsen, Tone (2023)
 • Med forsking som omdreiingspunkt : samskaping av kunnskap i kommunalt bu- og tenestetilbod for personar med ROP-lidingar : ROP-MUNICIPAL project

  Sagvaag, Hildegunn, Larsen, Tone (2023)
 • Økologisk mord i Førdefjorden

  Larsen, Tone, Nilsen, Marianne, Rydgren, Knut (2022)
 • From increased user participation to co-creation leadership An action research case study in public specialised mental health and substance abuse services

  Larsen, Tone (2021)
 • Keys to unlocking service provider engagement in constrained co-production partnerships

  Larsen, Tone, Karlsen, Jan Erik, Sagvaag, Hildegunn (2020)
 • Empowerment and pathologization: A case study in Norwegian mental health and substance abuse services

  Larsen, Tone, Sagvaag, Hildegunn (2018)
 • Enhancing Userinvolvement in research

  Halding, Anne-Grethe, Grov, Ellen Karine, Fossøy, Aud Berit, Larsen, Tone, Dolmen, Nina Marie, brukerrepresentant, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant (2014)
 • Brukermedvirkning: mer enn fordeling av makt i tjenesteutvikling

  Larsen, Tone, Sagvaag, Hildegunn (2011)
 • Trust-development in Danish and Norwegian integration programmes

  Larsen, Tone (2010)