Rådgivar

Torill Ruud

Arbeids- og kompetanseområde

Personal- og økonomikonsulent, avdeling for samfunnsfag HiSF (01.09.2007 - 01.03.2009)

Teamkoordinator studenttorget 01.03.2009 - 31.12.2018

Studierettleiar ved Institutt for miljø- og biovitenskap, campus Sogndal 01.01.2019 -

Arbeidsområde: studierettleiing, sakshandsaming, sekretær i Studieprogramråd Institutt for miljø- og naturvitskap.