Høgskulelektor

Veronika Trengereid

Underviser i

Marknadsføring

Innovasjon

Metode

Akademisk skriving

Forskar på

Nettverksdreven innovasjon

Regionale innovasjonsnettverk

Reiseliv

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar