Førsteamanuensis

Eirik Sørnes Jenssen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser i ulike profesjonsfaglige tema knyttet til utdanningen av grunnskolelærere. Jeg har også lang erfaring med undervisning på ulike videreutdanninger for ansatte i skoler og PPT, knyttet til tilpasset opplæring, læringsstrategier og organisasjonslæring. Jeg har også brei erfaring med veiledning av faglige tekster på ulike nivå og veiledning av utviklingsprosesser i skoler.

Fra 2020 er en del av min stilling knyttet til Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL).

Underviser i

  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • Master i Læring og undervisning
  • Strategi for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste

Forskargrupper

  • Research in Learning and Teaching (RiLT)
  • Research in Pedagogical Entrepreneurship (RiPE)