Førsteamanuensis

Jon Vegard Hugaas

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser i religion, livssyn, etikk og filosofi på lærerutdanningene, samt vitenskapsfilosofi og forskningsetikk på ulike masteremner. Mitt kompetanseområde ligger i skjæringspunktet mellom religion, filosofi og etikk. Jeg har teologisk embetseksamen fra MHS og doktorgrad i filosofi fra UiB.

Mine forskningsinteresser inkluderer tema som normative etiske teorier, interreligiøs etikk, helseetikk og bioetikk, dødshjelp og eutanasi, japansk og buddhistisk etikk, forskningsetikk, ondskapens filosofi, politisk filosofi, straffens etikk, foreldrerett og barns selvbestemmelse, forskning med barn, Immanuel Kants praktiske filosofi, m.m.

Jeg er med i programrådet for forskningsprogrammet SKoL og medlem i forskergruppen "Religion og livstolkning" som gav ut antologien Oppvekst og livstolkning høsten 2020. I den har jeg en artikkel som analyserer fortellingen om Pinocchio fra et kantiansk ståsted. 

Hugaas, J. V. (2020). Pinocchios hjerte: En kantiansk lesning av historien om tredukken som ville bli et ekte menneske. I J. V. Hugaas & Å. H. Kallestad (Red.), Oppvekst og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger (Kap. 3, s. 65–94). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.107.ch3

 

Underviser i

 • Religion, livssyn, filosofi og etikk
 • Vitenskapsteori og forskningsetikk
 • Moralfilosofi og etikk
 • Barndommens filosofi

Forskar på

 • Politisk filosofi
 • Rettsfilosofi
 • Ondskapens filosofi
 • Etikk
 • Immanuel Kant

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Den overflødige etikkdebatten

  Hugaas, Jon Vegard (2020)
 • Julehøytiden som «Existential Positioning System»

  Hugaas, Jon Vegard (2020)
 • Pinocchios hjerte: En kantiansk lesning av historien om tredukken som ville bli et ekte menneske

  Hugaas, Jon Vegard (2020)
 • Verditeoretiske perspektiver på forhandlingen av «norske» verdier

  Hugaas, Jon Vegard (2020)
 • Innledning

  Hugaas, Jon Vegard, Kallestad, Åse Bjørg Høyvoll (2020)