Professor

Maryna Zhuravlyova Solesvik

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har over 20 års erfaring innen entreprenørskap og innovasjonsforskning og undervisning. Mine spesielle interesseområder er gründerintensjoner, kvinnelig entreprenørskap, digitalisering av næringslivet, maritim virksomhet og grønne forretningsmodeller.

Jeg er også medlem av redaksjoner i flere tidsskrifter innen innovasjon, entreprenørskap, skipsbygging og strategisk ledelse.

Underviser i

Entreprenørskap

Forskar på
  • Entreprenørskap
  • Maritim virksomhet
  • Innovasjon
Forskargrupper

Bærekraft og grønn innovasjon

Utvalde publikasjonar