Professor

Oddmund Løkensgard Hoel

Arbeids- og kompetanseområde

Permisjon (100 %) frå 22.10.2021 pga ny stilling i Kunnskapsdepartementet.

Eg har hatt ei fagstilling i historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane/HVL sidan 2007, frå 2019 som professor.

Programansvarleg for historie og samfunnsfag.

Hovudredaktør for tidsskriftet Heimen (frå 2019 til 22.10.2021).

2009 Ph.d. i historie (NTNU)
1996 Cand.philol. i nordisk språk og litteratur (Universitetet i Oslo).

Fagleg nettstad med digitalt tekstarkiv

Underviser i

 • Samfunnsfagdidaktikk, PPU
 • SA601 Historie 1700-1914, emneansvarleg
 • Rettleiing, bacheloroppgåver i historie
 • Rettleiing, ph.d.
 • SA572 Barndomens og ungdomens historie
 • SA597 Danning og akademisk handverk
 • SA605 Historiefagleg praksis
 • SA606 Historievitskapleg metode

Forskar på

 • Regional og lokal historie
 • Kulturhistorie
 • Politisk historie
 • Språkhistorie
 • Nasjonalisme
 • Modernisering
 • Historiebruk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Jostedalen - a brief historical overview

  (2021)
 • Folkehøgskulekvinna Mette Dahl – eit portrett

  (2020)
 • Nynorskforfattarar reiser heim. Fire Garborg-forteljingar - fire museum

  (2020)
 • Samferdsle før bilen – skysstellet i Jostedalen

  (2020)
 • Dansk i svensketida

  (2019)
 • Dei nynorske prinsippa

  (2019)
 • Ei klimakrise for 250 år sidan – konsekvensar av den vesle istida i Jostedalen

  (2019)
 • Elveførebygging etter 1898-flaumen

  (2019)
 • Hadde 34,1 prosent av folkeskuleelevane nynorsk i 1944? (sesjonsinnlegg)

  (2019)
 • Kommentar til "Bauta. Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening 1986-2016"

  (2019)
 • Sogn og Fjordane fylke og fylkeskommune i eit historisk perspektiv

  (2019)
 • Valjuks i Jostedalen [i 1844]

  (2019)
 • Sogn og Fjordane: Lærarfylket. Populærvitskapleg artikkel.

  Yttri, Gunnar, Hoel, Oddmund Løkensgard (2019)
 • Siste nytt frå 1600-talet: Prestesøknaden til Henrik Nitter

  (2018)
 • 50 år med sentralskule i Jostedalen

  (2018)
 • Aasen, Ivar

  (2018)
 • Eit samanliknande blikk på dei fire Garborg-musea

  (2018)
 • Forretningsmannen og målmannen Henrik Krohn

  (2018)
 • "Friluftsliv" i bygdene på 1800-talet?

  (2018)
 • Knudsen, Knud

  (2018)
 • Norsk språkhistorieskriving

  (2018)
 • Norwegian §16 Education

  (2018)
 • Norwegian §2 Language interest

  (2018)
 • Orden i eige hus. Historiefaglege, kulturelle og forskingsmessige konsekvensar for kjeldematerialet etter kommunereforma

  (2018)
 • Soga om Sogn og Fjordane. Det store lærarfylket

  (2018)
 • Soga om Sogn og Fjordane. Kvifor vart me annleisfylket?

  (2018)
 • Soga om Sogn og Fjordane: Kvifor vart me annleis?

  (2018)
 • Store verdiar til liten nytte. Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940

  (2018)
 • Unionstida med Sverige (1814-1905)

  (2018)
 • – Samnorskprosjektet har ikkje svekt nynorsken nemneverdig

  (2017)
 • Annleisfylket - ny historie

  (2017)
 • Eit språkpolitisk tilbakeblikk

  (2017)
 • Florø og fylket. Kyst og tettstadutvikling i Sogn og Fjordane etter 1945

  (2017)
 • I noregstoppen etter stort «lærarløft» på 1800-talet

  (2017)
 • Jostedalen – a brief historical overview

  (2017)
 • Kvifor sein og fragmentert elektrifisering av Sogn og Fjordane før 1945?

  (2017)
 • Maalkassa – landslaget for målsaka før Noregs Mållag

  (2017)
 • Odd (100) kjempa mot tyskarane: – Rett etter krigen blei det mykje tankar

  (2017)
 • Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"

  (2017)
 • Siste nytt frå 1600-talet: Klagebrev frå presten i 1667

  (2017)
 • Soga om Sogn og Fjordane III. Fjordfylket på nye vegar, 1875-1945

  (2017)
 • Stor utvandring frå Jostedalen til Nord-Amerika

  (2017)
 • Striden mellom junggrammatikkenog strukturalismen i norsk språkforsking frå 1930-til 1960-åra

  (2017)
 • Language on display: cultural and didactic relevance? Nynorsk author museums

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Bjørhusdal, Eli (2017)
 • Sogn og Fjordane - ein provins til Bergen?

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Timberlid, Jan Anders (2017)
 • - Endeleg er me i mål. Lanserer fylkessoga. Verk i fire band

  Stugu, Ola Svein, Hoel, Oddmund Løkensgard (2017)
 • Diagnose: Sogn og Fjordane

  Stugu, Ola Svein, Hoel, Oddmund Løkensgard, Flo, Yngve (2017)
 • Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"

  Stugu, Ola Svein, Krøvel, Harald Johannes, Tafjord, Harald Endre, Timberlid, Jan Anders, Hoel, Oddmund Løkensgard, Roll-Hansen, Hege (2017)
 • Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"

  Stugu, Ola Svein, Krøvel, Harald Johannes, Tafjord, Harald Endre, Timberlid, Jan Anders, Hoel, Oddmund Løkensgard, Roll-Hansen, Hege (2017)
 • Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"

  Timberlid, Jan Anders, Hoel, Oddmund Løkensgard (2017)
 • Language on display: cultural and didactic relevance?

  Bjørhusdal, Eli, Hoel, Oddmund Løkensgard (2016)
 • 100 år sidan fyrste bilruta til Jostedalen

  (2016)
 • Deltaking i valsending (nett-TV) om folkerøystingane om kommunereforma i Sogn

  (2016)
 • Fylkesbaatane som føredøme. Alternativ modernisering i Sogn og Fjordane?

  (2016)
 • Sigd, stølsmeieri og sigarar – tradisjon og endring i jordbruket i Sogn frå 1870-åra til andre verdskrigen

  (2016)
 • Siste nytt frå 1600-talet. Mislukka kommunereform i 1630-åra

  (2016)
 • Læraren som inntak til regionale skilnader. Sogn og Fjordane som døme

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Yttri, Gunnar (2016)
 • Kommunesamanslåinga i 1963

  Roll-Hansen, Hege, Hoel, Oddmund Løkensgard (2016)
 • Ap-soga i Luster

  (2015)
 • Då nynorsk vart offisielt språk

  (2015)
 • Jostedalen i bistandshistorisk perspektiv

  (2015)
 • Krigen i Luster og Sogn

  (2015)
 • Siste nytt frå 1600-talet: Den fyrste fattige jostedølen

  (2015)
 • Språkmannen Knud Knudsen

  (2015)
 • Unikt bilete av kyrkja og prestegarden har kome for ein dag

  (2015)
 • Riksarkivaren tilslører

  Jordåen, Runar, Hoel, Oddmund Løkensgard (2015)
 • 100 år sidan Jostedalen fekk telefon

  (2014)
 • 1814 i Jostedalen: val til Eidsvoll, ein auksjon i Kroken og ein oppfarande prest

  (2014)
 • 1814 sett frå Nordre Bergenhus

  (2014)
 • 1814: Val til riksforsamlinga og "uordener" i Kroken

  (2014)
 • Bokomtale: Frå Holck til Heggø. Fargerike stortingsfigurar i ny bok

  (2014)
 • Dei fyrste valmenn og røysteføre i Sogn med vekt på Jostedalen og Luster

  (2014)
 • Intervju om boka "Med påhalden penn?"

  (2014)
 • Luster i 1814

  (2014)
 • Sentraliserande kommunereform

  (2014)
 • Siste nytt frå 1600-talet: Skatteting i Åsen 1667

  (2014)
 • Tettstadutvikling og industrialisering i Sogn og Fjordane 1875-1945

  (2014)
 • Vala til riksforsamlinga 1814 i Sogn og haugianarane i Luster

  (2014)
 • Året 1814 i Sogn

  (2014)
 • 1814 - det mirakuløse året i Lavik prestegjeld

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Timberlid, Jan Anders (2014)
 • Bededagen i mars 1814: Ein studie i opprør

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Timberlid, Jan Anders (2014)
 • Meir om 1814 og Grunnlova

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Timberlid, Jan Anders (2014)
 • Innleiing

  Hyvik, Jens Johan, Hoel, Oddmund Løkensgard, Krøvel, Harald (2014)
 • Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark

  Hyvik, Jens Johan, Hoel, Oddmund Løkensgard, Krøvel, Harald (2014)
 • Bygdefeminisme for stemmerett

  Bjørhusdal, Eli, Hoel, Oddmund Løkensgard (2013)
 • Den tvitydige moderniseringa. Politikk og kultur i Sogn og Fjordane fram til andre verdskrigen

  (2013)
 • Eit maskulint prosjekt? Kjønnsperspektiv på målreisinga 1885–1940

  (2013)
 • Er det nynorske byproblemet eit Bø-problem?

  (2013)
 • Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane

  (2013)
 • Ivar Aasen i Jostedalen 1855

  (2013)
 • Kommunesamanslåinga i 1963

  (2013)
 • Kommunesamanslåinga i Luster i 1963

  (2013)
 • Kulturelle og politiske skilnader i Sogn og Fjordane kring 1900 (sesjonsinnlegg)

  (2013)
 • Kåseri om Ivar Aasen

  (2013)
 • Luster kommune 50 år - samanslåinga i 1963

  (2013)
 • Målreisinga i Sogn og Fjordane 1870–1900 - om Sogndal som regionalt og nasjonalt målreisingssentrum

  (2013)
 • Nasjonsbyggjing på norsk

  (2013)
 • Offentlege krisetiltak i Jostedal 1742-43

  (2013)
 • Om stortingsval i Sogn og Fjordane på 18- og 1900-talet

  (2013)
 • Rolla til Sogn i den tidlegaste målreisinga

  (2013)
 • Siste nytt frå 1600-talet. Harde tider i Mjølver alt på 1600-talet

  (2013)
 • Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870-1900

  (2013)
 • Språket i nasjonsbygginga – kampen for nynorsk i dag

  (2013)
 • Tilhøvet mellom målrørsla og Arbeidarpartiet 1890-1940

  (2013)
 • Jostedalen og kommunesamanslåinga i 1963

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Roll-Hansen, Hege (2013)
 • Luster kommune 50 år

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Roll-Hansen, Hege (2013)
 • Fylkeshistoria år for år (notisar)

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Timberlid, Jan Anders, Roll-Hansen, Hege (2013)
 • Arrangert forfatterseminar

  Hyvik, Jens Johan, Hoel, Oddmund Løkensgard, Krøvel, Harald (2013)
 • Om fylkeshistoria for Sogn og Fjordane

  Førsund, Finn Borgen, Timberlid, Jan Anders, Hoel, Oddmund Løkensgard (2012)
 • Det lokale, 1814 og Grunnlova - bakgrunnen for prosjektet

  (2012)
 • Halvorsens åtak på nynorsken

  (2012)
 • Kongeleg naudhjelp til Jostedalen. Brevekst og krise i 1740-åra

  (2012)
 • Kristins time

  (2012)
 • Kva er viktig for dei nynorske kjerneområda?

  (2012)
 • Kyrkjebok for Jostedalen 1733-1751. Avskrift og innleiing ved Oddmund L. Hoel

  (2012)
 • Med breen i tunet. Kulturhistorisk vandring i Mjølvergrendi

  (2012)
 • Militærpolitikken sin innverknad på tilhøvet mellom arbeidarrørsla og målrørsla frå 1890‐åra til kring 1920

  (2012)
 • Mål og modernisering. Norsk målsoge på 1800- og 1900-talet

  (2012)
 • Regjeringskrise på målsaka

  (2012)
 • Siste nytt frå 1600-talet. Høyrde Jostedalen til Luster eller Hafslo etter nyryddinga?

  (2012)
 • Skapinga av Sogn og Fjordane

  (2012)
 • Verdilaus forsking om éin karakter i norsk

  (2012)
 • Forfatterseminar prosjekt "Det lokale, 1814 og grunnlova - studiar frå Nordvestlandet og Telemark"

  Hyvik, Jens Johan, Hoel, Oddmund Løkensgard, Krøvel, Harald (2012)
 • By mot land - mann mot mann

  (2011)
 • Byproblemet til målrørsla

  (2011)
 • Det nynorske byproblemet

  (2011)
 • Gardar tekne av snøskred i Jostedalen

  (2011)
 • International prototypes for the New Norwegian language movement 1860-1920

  (2011)
 • Language conflict and urbanization in Norway 1885-1920

  (2011)
 • Militærpolitikk framfor målsak

  (2011)
 • Norsk målreising 2. Mål og modernisering 1868-1940

  (2011)
 • Ny bok om målreising

  (2011)
 • Siste nytt frå 1600-talet. Jostedalen del av Hafslo prestegjeld kring 1615

  (2011)
 • Språkhistorie som samfunnshistorie

  (2011)
 • Tilbakegangen kom ikkje av krigen

  (2011)
 • Det ringaste prestekallet i landet. Om korleis allmuge og prest i Jostedalen måtte stri for føda på 16- og 1700-talet

  (2010)
 • Då Matthias Foss måtte gå til Dale på bispevisitas

  (2010)
 • Farvel til klammene

  (2010)
 • Grisgrendtfylke nummer ein

  (2010)
 • Kapittel X Det ringaste prestekallet i landet, og kapittel XI Jostedal prestegard

  (2010)
 • Noko om prestelivet i Jostedalen på 16- og 1700-talet, og mest om den ulukkelege Matthias Foss

  (2010)
 • Sokneprest til fots. Ei strevsam visitasferd i 1745

  (2010)
 • Studentmållaget 110 år. SmiO-soga på 30 minutt

  (2010)
 • The Norwegian Language Question

  (2010)
 • Mål og maskulinitet. Kjønnsperspektiv på målsaka som ideologisk, kulturelt, språkleg og organisatorisk fenomen 1885-1940

  (2009)
 • Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

  (2009)
 • Målstrid, modernisering og rasjonalitet

  (2009)
 • Ny bok om rein og reinsjakt

  (2009)
 • På jakt etter mellomalderkyrkja i Jostedalen

  (2009)
 • Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

  Stugu, Ola Svein, Hoel, Oddmund Løkensgard (2009)
 • Straum i 50 år

  (2008)
 • Motkultur

  (2007)
 • Då nynorsken kom til Sogn - glimt frå Jostedalen og Lærdal

  Fretland, Jan Olav, Hoel, Oddmund Løkensgard (2006)
 • Den organiserte målrørsla før 1930

  (2006)
 • Det Norske Samlaget mellom språkpolitikk og forlagsverksemd. Tale

  (2006)
 • Då Noregs Mållag vart skipa

  (2006)
 • Då Noregs Mållag vart skipa

  (2006)
 • Då Noregs Mållag vart skipa. Referat frå Målmannsstemna 4.-5. februar 1906

  (2006)
 • Frå al-Qaida til US Army. Den organiserte målrørsla før 1930

  (2006)
 • Innleiing / Bakgrunnen for målmansstemna / Utsendingane

  (2006)
 • Jostedal mållag 100 år

  (2006)
 • Utsendingar frå Sogn og Fjordane på Målmannsstemna 1906

  (2006)
 • 1905 i Jostedalen

  (2005)
 • 1905 i Jostedalen

  (2005)
 • 1905 i Sogn

  (2005)
 • 1905 i Sogn. Tale

  (2005)
 • 1905 i Sogn: unionsoppløysing, republikanisme og målsak

  (2005)
 • Bakgrunnen for riksmålsaksjonen hausten 1899

  (2005)
 • Den nasjonale reisinga i Noreg fram mot 1905

  (2005)
 • Frå rørsle til språk - norsk målreising 1885-1950

  (2005)
 • Kollektivt minne som faktor i norsk målstrid. Ein studie med utgangspunkt i stortingsdebatten om jamstellingsvedtaket 1885

  (2005)
 • Med lokal vri på 1905

  (2005)
 • Målrørsla i etablerings- og stordomsfasen

  (2005)
 • Sogn - høgborg for unionsradikalisme og republikanisme?

  (2005)
 • Store utfordringar for walisisk mål

  (2005)
 • Utviklinga av ytre norsk språkhistorie som forskingsdisiplin

  (2005)
 • The fortunes of the Nynorsk language i Norway 1885-1950

  (2004)
 • Mellom venstrestaten og arbeidarpartistaten (1920-1929)

  (2003)
 • Studentmållaget tek form (1900-1919)

  (2003)
 • Den internasjonale målrørsla

  (2002)
 • Nasjonal nynorsk kunnskapsbase. Prosjektrapport

  (2002)
 • Globalisering av kultur

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Skarpeteig, Trond Sæbø (2002)
 • Strategiske utfordringar for målrørsla

  (2001)
 • Rapport om stoda for nynorske læremiddel

  Hoel, Oddmund Løkensgard, Juuhl, Gudrun Kløve (2001)
 • Dialektar og sosiolingvistikk : Ei drøfting av kva nyare sosiolingvistikk har hatt å seie for synet på kva ein dialekt

  (1999)
 • Digitalisering av nynorsk. Målpolitikk og forlagsverksemd

  (1999)
 • Ivar Aasen som opposisjonell nasjonalist

  (1998)
 • Marcus Jacob Monrad som målpolitikar

  (1998)
 • Målrørsla gjennom 150 år

  (1998)
 • Ordtilfanget og målrørsla

  (1998)
 • "År læra meir enn manga bøker" : Ivar Aasen-året 1996 : sluttrapport

  Grepstad, Ottar, Hoel, Oddmund Løkensgard, Schibevaag, Einar, Taksdal, Asgjerd, Vatne, Bente (1997)
 • Language traditionalism and the nationalism conflict after 1814

  (1997)
 • Utviklinga av landsmålet

  (1997)
 • "Vi have med Beklagelse seet Ivar Aasens Navn i Spidsen for disse Spogets Babylonere" : Reaksjonar på Ivar Aasen 1840–70

  (1997)
 • Hovudfagsstudenten: Ressurs eller problem i språkforskinga ved INL?

  (1996)
 • Nasjonalisme i norsk målstrid 1848–1865

  (1996)
 • Ordbøkene til Ivar Aasen : Prinsipp og metodar for innsamling og utval av ord

  (1994)
 • Vegen fram mot språkfredsnemnda : Noko om den målpolitiske kursendringa til Arbeidarpartiet 1945–1964

  (1992)
 • Striden om normering av stadnamn i etterkrigstida : Motiv handlingar og motsetnader

  (1989)