Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Oktober 2010 - Mai 2018

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett