Utvikling av medierike ebøker

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, AL-Norskseksjonen - Bergen

Prosjektperiode

November 2012 - Januar 2017

Finansieringskjelder

Diku

Totalbudsjett

Prosjektsamandrag

«Utvikling av medierike ebøker» har som mål å utvikle et nettbasert studietilbud knyttet til ebokdesign. Digitale bøker har ennå ikke funnet sin endelige form og markedet vil trolig være i kontinuerlig endring de kommende årene. Forlagene har foreløpig satset mest bildebok-apper, men ebøker rommer langt flere muligheter. Nettbrettenes sensorer og opptaksfunksjoner blir integrert i leseopplevelsen, og ulike former for interaktivitet påvirker rollene som forfatter, produsent bruker/leser og kritiker.