Utdanning er mitt våpen. Jenter, utdanning og utvikling, Tanzania

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

September 2014 - Desember 2015