Musical Alterations: Visiting Musicians in Educational Settings

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

August 2015 - Desember 2015