The Dynamics of Creative Music Making: Et sosiokulturelt perspektiv på læring i skapende musikalske praksiser

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Mars 2010 - Desember 2018