Omsorgsteknologi i kommunene

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning Vest - Bergen

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2012 - Juli 2015

Finansieringskjelder

Helsedirektoratet

Husbanken

Norsk sykepleierforbund

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Totalbudsjett

Prosjektsamandrag

Bevegelsessensorer, trykksensorer og fallsensorer er eksempler på tilgjengelige teknologi. Disse og andre tekniske enheter kan koples opp slik at de kan kommunisere via en sentralenhet og varsle til en bemannet sentral dersom en uønsket hendelse, som et fall inntreffer. Dette kalles i prosjektet omsorgsteknologi.

i prosjektet skal erfaringer ved bruk av omsorgsteknologi hos brukere, pårørende og tilsatte i hjemmetjenesten i Lindås kommune, samt endringer i organisasjonen evalueres. Omsorgsteknologi skal implementeres i inntil 250 boliger. Det er nødvendig å innstallere teknologi hos et størst mulig antall brukere for å få fram endringer i organisering av hjemmetjenesten. Det vil bli gitt opplæring til helsepersonell i kommunen slik at de kan stå for kartlegging og oppfølging av behov hos brukerne.

Evalueringen er longitudinell og følger informantene over ca et år, før, under og etter implementering av omsorgsteknologi. I prosjektet brukes Realist Evaluation og datasamling skjer via intervju, fokusgrupper, observasjoner og innsamling av tilgjengelig statistikk.

Prosjektet er et samarbeid mellom HiB/Senter for omsorgsforskning Vest, Lindås kommune, Vakt og Alarm AS og Undervisningssenter for Sykehjem og Hjemmetjeneste (USHT).

Metode

Realistisk evaluation med datasamling før under og etter implementeringen basert på intervju med brukere x3, pårørende x2. Fokusgrupper gjennomføres x2 med  tilsatte i hjemmetjenesten og x 1 med andre involverte. Observasjoner fra arbeidsmøter samt statistisk materiale utgjør datagrunnlaget.