Matematikk, klimaendring og kritisk medborgerskap

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Januar 2016 - Desember 2019

Prosjektsamandrag

Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan matematikkundervisning kan bidra til at elever kan reflektere over klimaendringer på en kritisk måte.

Klimaendringer er en global utfordring, og matematikk står sentralt i både det å beskrive, kommunisere og forutsi risiko knyttet til klimaendringer.

I prosjektet vil jeg søke innsikt i hvordan det undervises i dette temaet i matematikklasserommet. Et fokus vil være å undersøke hvordan matematikkundervisning kan bidra til at elever kritisk reflekterer over klimaendringer. For å undersøke dette, vil det etableres et samarbeid med lærere på ungdomstrinnet som ønsker å gå inn i problemstillingen. Gjennom samtaler og ulike observasjoner søkes det innsikt i både hvordan tilrettelegging av matematikkundervisning om klimaendringer kan foregå, samt hvordan en slik undervisning kan virke i forhold til utvikling av kritisk medborgerskap.

Hovedveileder: 

Biveiledere: