Moglegheiter for læring gjennom adaptasjon av ein song

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

August 2015 - August 2016

Prosjektsamandrag

Mål: Å sjå på det kunstfagdidaktiske potensialet i adaptasjonen eller cover-versjonen av ei låt.

Dette prosjektet inneber ei adaptasjonsanalyse og ei topologisk analyse av låten "And the melody still lingers on" av disco/funk-artisten Chaka Khan, som er ein cover-versjon av bibop-låten "A night in Tunisia" av jazztrompetisten Dizzie Gillespie. Analysen har til hensikt å danne grunnlag for ein diskusjon om det didaktiske potensialet i låten, og korleis tilsvarande adaptasjonar kan virke estetisk dannande. Dette problematiserer i neste omgang kor slike lærings- og danningsprosessar finn stad.