Refleksjon rundt praksisfortellinger

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Internt prosjekt

Prosjektperiode

Mars 2017 - Juni 2018