Dåp og konfirmasjon i folkekirkesammenheng

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvendt forskning

Prosjektperiode

Mars 2017 - Januar 2020