Lærarars språklege praksisar i møte med andrespråkselevar

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2016 - August 2020