Preparing Preservice Teachers for Ambisious Mathematics Teaching

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Januar 2014 - Januar 2021