Arbeids- og kompetanseområde

 • Matematikkdidaktikk
 • Lærerutdanningsdidaktikk
Underviser i
 • Matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen 1-7
 • Matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen 5-10
 • Matematikkdidaktikk i master i didaktiske praksiser
 • Matematikkdidaktikk i videreutdanning for lærere (kompetanse for kvalitet)
Forskar på
 • Matematiske samtaler
 • Argumentasjon og bevis
 • Øvingsrommet som lærerutdanningsarena
 • Undervisningspraksiser i matematikk
 • Å lære å undervise matematikk
Forskargrupper