Datateknologi

Teknologi er ein viktig faktor for å løysa mange av samfunnet sine utfordringar. Ved å kombinera datateknologi og digitale løysingar med annan fagkompetanse, vil vi finna løysingar og stilla relevante spørsmål. Gjennom innovativ datateknologi bidreg vi til å effektivisere ulike prosessar som løysar utfordringar i kvardagen.

Samarbeidspartnarar

Vi jobbar saman med ulike klynger, arenaer og verksemder for å utvikla innovativ datateknologi og finna morgondagens løysingar. Her finn du informasjon om nokre av våre utvalde samarbeidspartnarar.

NCE Media

NCE Media er innovasjonsmotoren for Norsk medieklynge. Klyngen er verdasleiande innan utvida verkelegheit, grafikk, AI, virtuelle studio, robotikk, kringkasting og IP-basert video, og verktøy for arbeidsflyt og visuell historieforteljing. HVL har vore ein aktiv deltakar i klyngen gjennom NCE Media sine konferansar og workshops, samt samarbeid med ulike aktørar i klyngen.

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt med oss for samarbeid.