Banner

SciTalk

SciTalk presenterer læringsressursar som legg til rette for utforskande samtalar om naturvitskaplege emne med barn.

Verktøykassen er ein metafor for læringsressursane vi har laga og samla i dette prosjektet for å hjelpe lærarar, barnehagelærarar og foreldre til å bli flinkare til å snakke med barn om naturvitskaplege emne. Videoar og oppgåver forklarer, utvidar eller visualiserer desse verktøya.

I denne videoen snakkar professor Sissel Høisæter om SciTalk-prosjektet og korleis du kan bruke læringsressursane som er utvikla i prosjektet og presenterte på denne nettstaden:

Kva er SciTalk?