Verktøykassen – digitale ressursar

Vi har laga ulike typar digitale ressursar som kan hjelpe deg med å forstå, reflektere og øve på å snakke med barn om naturvitskaplege emne.