Miniførelesingar

Desse miniførelesingane av nokre av forskarane og representantar frå praksisfeltet kan gje deg ei betre forståing av innhaldet vårt.

Miniførelesing om naturvitskaplege samtalar 

I denne videoen fortel matematikk- og naturfagspedagog Oda Bjerknes om då ho hadde ein produktiv samtale med barn om ein «øydelagd» mark, på ein måte som fekk barna til å utforske og tenkje vidare om eit naturvitskapleg emne dei var interesserte i. 

 

Miniførelesing om korleis barn observerer 

I denne korte videoen snakkar matematikk- og naturfagpedagog Oda Bjerknes om korleis barn observerer naturen. 

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

Miniførelesing om den gode, vedvarande samtalen 

I denne miniførelesinga kan du sjå og høyre på døme på den gode, vedvarande om naturvitskaplege emne.