Rollemodellkurs

Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Innlandet og Nord Universitet kurser rollemodeller for å gjøre oppdrag og besøke videregående skoler og folkehøyskoler i sine områder. Nå håper vi flere lærerutdanningsinstitusjoner ønsker å starte opp kursvirksomhet og bidra til viktig rekruttering i hele landet.

Ønsker din institusjon å delta i rollemodell-tiltaket som er en del av nasjonal rekruttering til lærerutdanning? 

7. og 8. september 2022 inviterer Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, til kurs for fagansatte ved landets lærerutdanningsinstitusjoner som ønsker å sette i gang med rollemodell-tiltaket på egen institusjon.

Det er ønskelig med ressurspersoner med kompetanse fra kommunikasjon og formidling knyttet til drama/teaterfeltet.

På kurset får man kjennskap til, og erfaringer med kurset som er utarbeidet for å klargjøre rollemodeller for skolebesøk.

Prosjektet dekker kurskostnader og måltider under kurset. Deltakerne må selv dekke øvrige kostnader som reise og opphold.

Om kursholderne:

Mette Bøe Lyngstad, Dosent i drama og anvendt teater. Forteller. 25 års erfaring fra høgskolen, før det erfaring som lærer i skolen. Forsket de siste år på marginale grupper.

Silje Birgitte Folkedal, Førstelektor i drama og anvendt teater. Sanger. 25 års erfaring fra høgskole, folkehøgskole og operaoppsettinger. Forsket på teater i matematikk.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med prosjektleder Bente C. Bakke Bente.Cathrine.Janby.Bakke@hvl.no

Frist for påmelding er 24. august

Mer informasjon om det nasjonale rekrutteringsprosjektet og rollemodell-tiltaket finner du her: Nasjonal rekruttering til lærerutdanning - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)