TimeEdit bruksområder

  1. Du kan gå direkte til TimeEdit via lenken her: www.hvl.no/timeedit

  2. Åpen inngang HVL krever ikke pålogging og er beregnet for eksterne brukere. I denne inngangen finner du timeplansøk og oversikter over dagens undervisning per studiested

  3. De studiestedsvise inngangene for studenter og ansatte krever pålogging via Feide. Logg på med ditt brukernavn og FEIDE passord. I disse inngangene finner du timeplaner og andre oversikter knyttet til studiested. Du kan her også  reservere utvalgte rom (noko som kan variere utifrå kva tilgang ein har.)

    Innholdet i de studiestedsvise inngangene vil variere fra studiested til studiested. Ved alle studiested vil du kunne søke etter timeplaner for det aktuelle studiestedet. Utover det har disse inngangene særegenheter knyttet til studiested. For eksempel er møteromsreservasjon lagt til TimeEdit for studiestedene Bergen, Stord og Haugesund. I Førde og Sogndal er møteromsreservasjon lagt til Outlook.

  4.  I inngangen Bergen – Parkering ansatt kan du som ansatt reservere parkeringsplass på Kronstad.

  5.  I inngangen Bergen – SimArena kan du som ansatt og student ved Fakultet for helse- og sosialvitskap reservere spesialrom og øvingsplasser. Du finner her også oversikter over aktiviteter i spesialrom.

  6. I inngangene Bergen – TE Plan ligger ressursplanleggingsverktøyet Planedit. (Dersom du som leder ønsker å få vite mer om systemet og evt. en demonstrasjon av systemet, kan du kontakte arealforvaltning@hvl.no)

  7. I inngangen Studenttinget kan Studenttinget reservere utvalgte rom.

  8.  Inngangen Avansert er ment for et utvalg av brukere som har fått tildelt en TimeEdit brukerkonto.