Vurderingsskjema - praksis i faglærerutdanningen i musikk

Her finner du vurderingsskjema for hvert enkelt studieår. Ferdig utfylt skjema skal lastes opp i Wiseflow senest en uke etter etter at praksisperioden er ferdig.

Studentene skal gjennom obligatorisk praksisopplæring i studiet. Emneplanene for praksis beskriver de ulike praksisperiodene. 

Vurderingsskjema 1. studieår