STUD-ENT: Søk om inntil 1 million til din gründeridé

Er du student og har en gründer i magen? Da kan STUD-ENT være noe for deg!

«STUD-ENT» er Norges Forskningsråds stipendordning for å fremme studententreprenørskap og motivere studenter til å bli gründere.

Mohnsenteret bistår og veileder STUD-ENT-kandidater gjennom søknadsprosessen. Vi hjelper deg også med å finne et passende fagmiljø og en faglig mentor.

Målgruppen for STUD-ENT-stipendene er masterstudenter i siste studiefase og nyutdannede med mastergrad som har en idé med forretningspotensiale som bygger på ny kunnskap.

Hvert enkelt studentprosjekt kan få finansiering i inntil 12 måneder, og opp til 1 million kroner per prosjekt. Studentene har selv ansvaret for utforming av søknaden, men en forutsetning for prosjektene er at det etableres et prosjektteam med ansvarlig prosjektleder, og at prosjektet er forankret i et FoU-miljø. Stipendmidlene kan gå til lønnskostnader, innkjøp av tjenester, forskning, teknisk og administrativ bistand, materiell, mm.

HVA ER STUD-ENT?

 • Forskningsrådets stipendordning som skal stimulere til innovasjon og entreprenørskap ved utdanningsinstitusjoner i Norge
 • En nasjonal konkurransearena hvor studenter og nyutdannede masterkandidater kan søke om å få økonomisk støtte på opptil 1 million kroner til å realisere sine forretningsideer.

HVEM KAN SØKE?

 • Studenter på bachelor og/eller masternivå, og/eller nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet senest 12 måneder før søknaden er sendt inn
 • Prosjektleder må være masterstudent på siste året, eller som har mottatt vitnemålet for mastergraden inntil 12 måneder før søknaden er sendt inn.
 • Teamet må ha minst én faglig mentor fra et universitet eller høyskole
 • Teamet må ha minst én entreprenørskapsmentor
 • Prosjektteamet må ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse

HVA ER MOHNSENTERETS ROLLE?

 • Vi vil være gruppens entreprenørskapsmentor ved HVL
 • Vi vil hjelpe og veilede gruppen gjennom søknadsprosessen
 • Vi hjelper til med å identifisere riktig fagmiljø og faglig mentor ved HVL
 • For å søke Stud-ENT må utdanningsinstitusjonen godkjenne og stille seg bak prosjektet. Det er også utdanningsinstitusjonen som må sende inn søknaden. Ved HVL er det Mohnsenteret som har ansvar for dette
 • Mohnsenteret stiller lokaler til rådighet gjennom vår studentinkubator «Fabrikken» hvor studenter kan jobbe med søknadene sine. Her møter du også andre studentbedrifter som har fått støtte fra Stud-Ent tidligere.