Refusjon av merkostnader ifm. utveksling

I forbindelse med korona-situasjonen dekker HVL dokumenterbare merutgifter på grunn av fremskyndet hjemreise fra utvekslingsopphold som ikke blir dekket av forsikringen din.

Ordningen gjelder merkostnader knyttet til hjemreise, inkludert evt. overnatting i forbindelse med transitt, fra studiested i utlandet til Norge. HVL dekker også dokumenterbare kostnader til offentlig transport eller drosje i forbindelse med transport fra flyplass i Norge til bestemmelsesstedet ved ankomst.

HVL dekker ikke:

  • kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil 
  • utgifter til vaksiner, visum o.l.
  • utgifter til bolig i vertslandet

Lånekassen har gått ut med informasjon om at tildelt støtte i forbindelse med utveksling ikke faller bort selv om utvekslingsoppholdet blir avbrutt pga. situasjonen som har oppstått (se informasjon fra Lånekassen). Inntil videre avventer HVL nærmere informasjon fra Lånekassen og Kunnskapsdepartementet om hvordan de evt. vil håndtere ekstraordinære kostnader for studenter ifm. korona-situasjonen.

Slik går du fram:

  • Logg på studentskjema med studentnummer og passordet du vanligvis benytter.
  • Du må fylle ut feltene merket med * før du kommer videre og får lagt inn selve kravet ditt.
  • Du kan laste opp flere vedlegg på samme krav.