Utveksling etter pandemien

Koronapandemien er tilsynelatende på hell. Det er fremdeles litt usikkerhet, men vi er i større grad enn tidligere i pandemien i stand til å planlegge for aktiviteter i forkant. HVL vil derfor ikke avlyse i de kommende semestrene selv om smittesituasjonen til tider kan være uoversiktlig.

 Oppdatert informasjon 10.08.2022

Har du ombestemt deg?

HVL ønsker at så mange som mulig skal få internasjonal erfaring. Det kan likevel være at enkelte studenter ønsker å revurdere utvekslingen sin i situasjoner der koronapandemien øker i omfang i enkelte land. Hvis dette gjelder deg, må du ta kontakt med ditt studieprogram og studieveiledningstjenesten på ditt fakultet for å sørge for at du kan fortsette som normalt på studiene dine. I tillegg er det viktig at du gir beskjed til sin vertsinstitusjon og til Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (AFII) på epostadressen international@hvl.no.

Utveksling i vårsemesteret 2023

Søknadsfristen for å søke er 15. september.

HVL følger nøye med på koronasituasjonen og vil på denne nettsiden publisere informasjon om utvekslingssituasjonen når beslutninger som påvirker dette er tatt.

Generelle råd for studenter som drar på utveksling

Australia og New Zealand: Australia og New Zealand har åpnet grensene sine igjen etter pandemien og våre partnere ønsker igjen å ta imot norske studenter på sine campuser. Det er likevel en viss risiko forbundet med at grensene kan stenges igjen dersom pandemien utvikler seg i negativ retning.

Plan B: Alle som planlegger utveksling må ha en klar plan B dersom utvekslingen må avlyses. Snakk med studieveileder på ditt fakultet.

Ansvarsfordeling: Som utvekslingsstudent drar du på utveksling på eget ansvar. HVL tar likevel ansvar for å følge opp kontakt med vertsinstitusjonene og følge med på koronasituasjonen generelt. Dersom HVL beslutter å kalle deg hjem fra utveksling vil det være økonomisk støtte knyttet til dette dersom det fører til uforutsette utgifter. Dersom du selv velger å avslutte utvekslingsoppholdet skjer det på eget ansvar.

Forsikring: Du ha en god studentreiseforsikring. Kunnskapsdepartementet anbefaler studentreiseforsikring fra ANSA. Det kan også være andre forsikringsselskaper som tilbyr god studentreiseforsikring, men du må passe på at forsikringen har gode villkår for koronaspesifikke hendelser (sykehusinnleggelse, karantene, hjemreise osv.)

Registrering: Alle som drar på utveksling må registrere seg i Utenriksdepartementets nettløsning.

Vaksinering: HVL oppfordrer alle studenter som planlegger utveksling til å vaksinere seg for Covid-19

På den sikre siden: På den sikre siden har mye informasjon om sikkerhet og beredskap, både forebyggende og hva man må gjøre hvis uhellet er ute. Sett deg godt inn i denne siden!

I listen under vil du finne fakultesspesifikk informasjon etter hvert som denne oppdateres:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Fakultetet planlegger for at utveksling der studentene kan gjennomføres som normalt i 2023.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt i 2023.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt i 2023.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt i 2023. 

Kontaktinformasjon

For veiledning om studentutveksling, ta kontakt med studieveiledningstjenesten på ditt fakultet: