Utveksling i 2022

På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon om utveksling i vårsemesteret 2022 etter hvert som situasjonen med koronapandemien utvikler seg. HVL følger råd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter og vil fortløpende vurdere situasjonen.

 Oppdatert informasjon 15.09.2021

Informasjon om utveksling i vårsemesteret 2022

Søknadsfrist: 15. september

Høgskulen på Vestlandet åpner for utveksling våren 2022. På grunn av koronasituasjonen og potensielle utviklinger i denne oppfordres studentene særlig til å velge Europa og Erasmus+, hvor det er størst sjanse for gjennomføring, men det vil også være mulig å søke seg utenfor Europa der det er mulig.

Den 1.09 besluttet Fakultet for helse- og sosialvitskap at det ikke åpnes for praksisutveksling i helsefag for våren 2022. Denne beslutningen gjelder for alle helsefagene.

Den 14.09 besluttet Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) at praksisutveksling innen Bioingeniørfag også avlyses for våren 2022.

HVL følger nøye med på koronasituasjonen og vil på denne nettsiden publisere informasjon om utvekslingssituasjonen når beslutninger som påvirker dette er tatt.

Generelle råd for studenter som drar på utveksling

Australia og New Zealand: Australia og New Zealand har meldt fra om at de ikke tar imot studenter våren 2022. Det vil derfor ikke bli mulig å søke om utveksling til institusjoner i disse landene våren 2022.

Plan B: Alle som planlegger utveksling må ha en klar plan B dersom utvekslingen må avlyses. Snakk med studieveileder på ditt fakultet.

Ansvarsfordeling: Som utvekslingsstudent drar du på utveksling på eget ansvar. HVL tar likevel ansvar for å følge opp kontakt med vertsinstitusjonene og følge med på koronasituasjonen generelt. Dersom HVL beslutter å kalle deg hjem fra utveksling vil det være økonomisk støtte knyttet til dette dersom det fører til uforutsette utgifter. Dersom du selv velger å avslutte utvekslingsoppholdet skjer det på eget ansvar.

Forsikring: Du ha en god studentreiseforsikring, særlig nå i koronapandemien. Kunnskapsdepartementet anbefaler studentreiseforsikring fra ANSA. Det kan også være andre forsikringsselskaper som tilbyr god studentreiseforsikring, men du må passe på at forsikringen har gode villkår for koronaspesifikke hendelser (sykehusinnleggelse, karantene, hjemreise osv.)

Registrering: Alle som drar på utveksling må registrere seg i Utenriksdepartementets nettløsning.

Vaksinering: HVL oppfordrer alle studenter som planlegger utveksling våren 2022 til å vaksinere seg for Covid-19 i løpet av høsten.

På den sikre siden: På den sikre siden har mye informasjon om sikkerhet og beredskap, både forebyggende og hva man må gjøre hvis uhellet er ute. Sett deg godt inn i denne siden!

I listen under vil du finne fakultesspesifikk informasjon etter hvert som denne oppdateres:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

FHS vedtok 01.09 å forlenge vedtaket om å ikke gjennomføre praksisutveksling for våren 2022. Det betyr at sykepleiestudenter som allerede har fått tilbud om praksisutveksling våren 2022 må gjennomføre praksis hjemme i Norge. Studenter dette gjelder vil bli kontaktet av praksisadministrasjonen.

Fakultetet planlegger ellers for at utveksling der studentene tar teoretiske emner kan gjennomføres som normalt i 2022. Studenter som ellers ville ha søkt om praksis bes undersøke mulighetene for å gjennomføre utveksling med teoretiske emner i stedet. Ta kontakt med din faglige kontaktperson.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Praksisutveksling for studenter fra Bachelor i Bioingeniør avlyses for vårsemesteret 2022. 

Det planlegges ellers for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

FLKI avlyser alle rene praksisopphold til utlandet for vårsemesteret 2022.

Det planlegges for at studentutveksling i teoretiske emner kan gjennomføres som normalt.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om utveksling, kan du ta kontakt med international@hvl.no.

For veiledning om studentutveksling, ta kontakt med studieveiledningstjenesten på ditt fakultet: