Informasjon om koronatiltak

Det blir undervising på alle campusane våre i haust, og vi planlegg for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising.

Velkommen tilbake!

Vi har opna campusane våre for studentar igjen, og måndag 10. august er det studiestart og opning av det nye studieåret. Nokre studieprogram vil ha seinare oppstart.

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet.

Tilgang med nøkkelkort (ny 8.8.)

Studentar og tilsette kan bruke nøkkelkort i hovudinngangen i desse tidsromma utanom opningstida:

  • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–20.00
  • Tilsette har tilgang måndag–fredag kl. 06.00–21.00
  • Studentar og tilsette har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00
  • Søndag er campus heilt stengt

Undervisning (oppdatert 7.8.)

Det blir undervising på alle campusane våre i haust, og vi planlegg for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Eksamen (oppdatert 6.8.)

I månadane august–oktober er undervisning prioritert på campus. Det blir difor som hovudregel ikkje arrangert fysiske eksamenar på campus desse månadene. 

I november, desember og januar planlegg vi å gjennomføre eksamenar slik dei er beskrive i emneplanen, så sant det lar seg gjere på det tidspunktet med omsyn til smittevernsreglar.

Du finn meir informasjon om eksamen på hvl.no/eksamen.

Henting av personlege eigedelar på campus (oppdatert 6.8.)

Fikk du ikkje tømt bokskapet ditt i tide før sommaren, kan du kontakte Servicetorget for å få tilbake tinga dine.

Studentprosjekt med personopplysningar (ny 27.4.)

Koronatiltaka vil kunne påvirke studentoppgåver og prosjekt som skal handsame personopplysningar, og som er eller vil bli meldt inn til NSD.

Mellombels retningslinjer for studentoppgåver og prosjekt med personopplysingar.

Utveksling (oppdatert 6.8.)

HVL har avlyst all utveksling haustsemesteret 2020 grunna koronasituasjonen. Beslutninga gjeld både innkommande og utreisande studentutveksling – og på alle nivå.

 

Her finn du meir informasjon om utveksling 2020/2021.

Treng du nokon å snakke med? (oppdatert 16.6.)

Sentralbordet vårt er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.00. Du kan ringe HVL på nummeret 55 58 58 00.

Studentrådgivarane våre kan gi deg studie- og karriererettleiing.

Saman har oppretta ei pratelinje du kan ringe for å snakke om kva som helst. Linja vil vere open kvar dag kl. 09:00–18:00: ring 908 49 989.

Har du spørsmål om kva rettar du har som student? Spør studentombodet.

IT-hjelpetenesta kan du kontakte på e-post og telefon 55 58 58 88.