Ut i verda som student

Kvifor er internasjonalisering viktig? Svaret er enkelt: Dei globale utfordringane vi står ovanfor krev globale løysingar, som stiller krav til kommunikasjon og samarbeid på tvers av grenser og kulturar. Studentar har ei viktig rolle i løysinga av dei globale utfordringane.

Denne informasjonen er for studentar på sosialt arbeid, vernepleie og barnevern ved HVL: