Unge menneske som held ei globus

Ut i verda!

Er du student eller tilsatt på bachelorprogramma i sosialt arbeid, vernepleie eller barnevern ved HVL? Her kan du utforske kva moglegheiter du har for å bli meir internasjonal.