Ut i verda som tilsett

Internasjonalisering av høgare utdanning bidreg til at studentar og tilsette utviklar ferdigheitar og kunnskap for å kunne kommunisere og samarbeide effektivt i fleirkulturelle samanhengar.

Denne informasjonen er for tilsette på sosialt arbeid, vernepleie og barnevern ved HVL: